Βοήθεια

Domain Βοήθεια

About .au Domains


auDA is the sponsor for the country-code top-level domain name (ccTLD) .com.au, .net.au, and .org.au extensions that represent Australia.

Who can register .com.au, .net.au, and .org.au domains?

Companies or organizations that are registered to do business in Australia can register .com.au, .net.au, and .org.au domain names on a first-come, first-served basis.

Registrants will be required to provide a valid Australian government-provided ID number or supporting documentation, and the domains must either be an exact match, abbreviation or acronym of the registrant's name or closely and substantially connected to the registrant.

 • .au — Not offered.
 • .com.au — Intended for commercial entities.
 • .net.au — Intended for network infrastructures, such as Internet Service Providers (ISPs).
 • .org.au — Intended for non-profit organizations.

A .com.au and .net.au registrant must be one of the following:

 • An Australian registered company.
 • Trading under a registered business name in any Australian State or Territory.
 • An Australian partnership or sole trader.
 • A foreign company licensed to trade in Australia.
 • An owner of an Australian Registered Trade Mark.
 • An applicant for an Australian Registered Trade Mark.
 • An association incorporated in any Australian State or Territory.
 • An Australian commercial statutory body.

A .org.au registrant must be one of the following:

 • An association incorporated in any Australian State or Territory.
 • A political party registered with the Australian Electoral Commission.
 • A trade union or other organization registered under the Workplace Relations Act 1996.
 • A sporting or special interest club operating in Australia.
 • A charity operating in Australia, as defined in the registrant's constitution or other documents of incorporation.
 • A non-profit organization operating in Australia, as defined in the registrant's constitution or other documents of incorporation.

Registration Restrictions
Must Use
 • 2 - 63 Characters
Can Use
 • Letters: a-z
 • Numbers: 0-9
 • Hyphens (except in the 1st or last characters of the domain name)
Cannot Use
 • Special Characters (e.g.,& and #)
 • Cannot register explicitly for resale


Features Availability
Registration Length 1-5 years
Renewal Length 1-5 years 1
Bulk Registration Supported
Backorders Not Supported
Transfers To Supported 2
Transfers Away Supported 3
Account Change Supported
Protected Registration Not Supported
Private Registration (DBP) Not Supported
Cashparking Supported
Contact Updates Supported 4
IDNs Not Supported
Refunds

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page. Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

 • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
 • Products Not Eligible for Refunds

Nameserver Requirements
Must Use
 • 1-10 Nameservers
 • Authoritive Nameservers
Can Use
 • IPv4
 • IPv6
 • DNSSEC
Cannot Use
 • Vanity Nameservers


1 Renewal Restrictions

You can renew your .com.au, .net.au, and .org.au domain name 90 days prior to its expiration date.

Your .com.au, .net.au, and .org.au domain name renews before its expiration date. We attempt auto-renewal 13 days prior to the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal 6 days prior to the domain name's expiration date and again on the domain name's actual expiration date.


2 Transfers In Requirements

The transfers of .com.au, .net.au, and .org.au domains do not include a free 1-year extension of the registration.

Should you need to cancel a transfer in request for your .com.au, .net.au, and .org.au domain, please contact us directly at auhelp@godaddy.com for assistance.


3 Transfers Away Requirements

For assistance cancelling a pending transfer away, please contact the gaining registrar.

4 Contact Update Requirements

When reviewing .com.au, .net.au, and .org.au domain Whois results, you will see registrant contact and registrant eligibility information. These items are separate for .com.au, .net.au, and .org.au domains.

You can update all contact information directly through your account.

Should you require the registrant eligibility information updated, please contact auhelp@godaddy.com for assistance.

An eligibility information update is viewed by the .au registry as a cancellation of the existing registration, and the creation of a new registration. Payment is required for the new registration, and there are no refunds for the cancelled registration.


More Info

 • Want to register a .com.au? Search for your domain today.
 • Want to register a .net.au? Search for your domain today.
 • Want to register a .org.au? Search for your domain today.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.