Βοήθεια

Domain Βοήθεια

About .HOST Domain Names

Companies using the domain .host can expect added benefits which include possible lead generation, access to highly relevant offers and privilged access to industry events. Additionally, customers will recognize addresses ending with .host as being imperative to all related hosting services.

Pre-Registration Information

The .host launch is divided into three pre-registration phases: Trademark Holder (Sunrise), Priority Pre-Registration (Landrush) and General Availability. Each phase has specific application requirements:

Pre-Registration

Pre-registration gives you the best possible chance of securing a domain name before it's available to the general public, but it doesn't guarantee you will get it. You can pre-register for Sunrise, Landrush and General Availability phases, and we'll submit your registration application when the phase begins.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee. Application fees will not be refunded.

Trademark Holders Registration - Sunrise

From June 24, 2014, at 16:00 UTC to Aug. 23, 2014, at 16:00 UTC, trademark holders can submit an application to register a .host domain containing their owned mark, before it's available to the public.

Trademark validation goes through the Trademark Clearinghouse (TMCH), which is an ICANN global repository for trademark data. Visit the TMCH website for information on registering a trademark.

Bulk .host registration is not supported during Sunrise.

If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee. Application fees will not be refunded.

Note: You cannot cancel your pre-registration application. If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee only.

Priority Pre-Registration - Landrush

From Aug. 26, 2014, at 16:00 UTC to Sept. 15, 2014, at 16:00 UTC, customers can purchase .host domain names at a premium price. An application fee in addition to the domain's registration fee is collected when the registration request is submitted.

Bulk .host registration is not supported during Landrush.

Multiple applications with different registrars are handled through an auction process. The awarded registrar will hold an auction and award the domain to the highest bidder. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee. Application fees will not be refunded.

Note: You cannot cancel your pre-registration application. If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee only.

General Availability

Beginning Sept. 17, 2014, at 16:00 UTC, customers can register .host domain names on a first-come, first-served basis.

Note: Standard Domains registered during both Landrush and General Availability will renew at $129.99 as they were registered.

Multiple applications with different registrars are resolved on a first-come, first-served basis during General Availability. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee.

Note: You cannot cancel your pre-registration application. If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee.

Registration Information

Who can register .host domain names?

Anyone can register .host domain names on a first come, first serve basis.

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of three characters, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. IDNs will not be supported for .host.

Which registry controls .host domain names?

The Radix Registry manages and supports the .host extension.

For how long can I register .host domain names?

You can pre-register a .host domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .host domain names renew?

Your .host domains will be auto-renewed on their expiration date and will be parked after the first failed billing attempt. If the domain name is not renewed within 40 days of expiration, it will be cancelled.

Can I transfer .host domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .host domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names. A domain cannot be transferred for 60 days following a registration.

Can I add privacy and protection to .host domain names?

Private Registration is available for .host domain names.

Can I backorder .host domain names?

No. We currently do not support the backorder of .host domain names.

Can I move .host domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .host domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .host domain names?

One nameserver is required for .host domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. IPv4, IPv6, DNSSEC is supported.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.