Βοήθεια

Domain Βοήθεια

About .jobs Domain Names

The .jobs top-level domain name (TLD) is an extension that represents employment-related sites. These domain names are a good investment for companies that want to reach the growing number of unemployed or job seeking Internet users. A .jobs domain name directs job seekers directly to your company's employment opportunities.

Who can register .jobs domain names?

Only companies can register .jobs domain names, and .jobs domain names can only be used for company job listings. The .jobs format is: www."yourcompanyname".jobs.

To register a .jobs domain name:

 • You must manage HR duties on behalf of your company.
 • You must be authorized to purchase "yourcompanyname".jobs on behalf of your company.
 • Your company must agree to abide by the .jobs Use Policies.
 • Your company must agree to abide by the SHRM Code of Professional Ethics.

To Register .jobs Domain Names

 1. On our Home page, in the New Domain search field, enter the domain name.
 2. Select .jobs from the drop-down menu, and then click Go.
 3. If the domain name you want to purchase is available, click Add and then click Continue to Registration.
 4. In the Domain Registration Information section, enter valid domain name contact information, and pay special attention to the following requirements:
  • For Company Name — enter your legal Company Name and confirm that it is the legal registrant of the domain name.
  • For Your Title — enter your official job title and confirm that you are the Administrative Contact for the .jobs domain name.
  • For Company Primary URL — enter your existing company's URL to help us determine if you have rights to the requested .jobs domain name.
  • For Industry Classification — enter the industry type your company falls under.
 5. On the Payment page, read the .jobs Domain Agreement, select I have read and agree ... , and then click Place Order Now.
 6. Complete the purchase. You might be contacted by the .jobs Administrative Staff to answer any questions they might have during the verification process.

How do I verify my .jobs company name?

All .jobs domain name applications will be submitted at registration and will be verified by the registry operator, Employ Media. Some form of proof that you have rights to the requested name must be submitted with the application. In most cases your existing URL (yourcompanyname.com) will be sufficient.

You may be contacted by the .jobs Administrative Staff to answer any questions they may have during the verification process. Most applications will be verified within 3 business days. Upon positive validation, the .jobs registry will notify us when yourcompanyname.jobs has been "created", thereby allowing it to become visible on the Internet.

NOTE: A .jobs application is denied if the company name on the application does not match the domain name being applied for. Application fees are non-refundable.

What are .jobs domain name usage restrictions?

.jobs domains can only be used to post information about your company, such as your own job postings, company culture, company information, etc.

 • Third-party job postings (i.e., job boards) are not allowed.
 • Non-HR-related uses are not allowed.
 • The registrant is responsible for the use of the domain, including to a licensed third party.
Additionally, various generic terms and identifiers, such as geographic names (major cities, countries, etc.), industry and occupational classifications, profane words and other terms of common interest to the HR Community are subject to the .jobs Reserve List Policy.

Which registry controls .jobs domain names?

Employ Media, LLC is the registry for .jobs domain names.

For how long can I register .jobs domain names?

Minimum registration is 1 year and maximum registration is 10 years.

When do .jobs domain names renew?

Your .jobs domain name renews on its expiration date. Auto-renewal is attempted on the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal on the 5 days later and again 7 days after that.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by the 17th day after the expiration date, it must be redeemed. There might be a fee for the redemption. See Ανανέωση του ληγμένου domain μου for more information.

Can I transfer .jobs domain names to my account with you?

No.

How do I transfer .jobs domain names from you to another registrar?

See Μεταφορά του domain μου εκτός της GoDaddy for information on transferring .jobs domain names to a different registrar.

Can I add privacy and protection to .jobs domain names?

Neither privacy nor domain name protection are available for .jobs domain names.

Can I backorder .jobs domain names?

We do not currently support the backorder of .jobs domain names.

Can I move .jobs domain names to another account with you?

Yes, but when the domain name is moved, the registrant first name, last name, and company name cannot be changed. See Μετακίνηση του domain μου σε άλλο λογαριασμό GoDaddy for more information.

Can I update the contact information for .jobs domain names?

Yes, but there are limitations. The domain name must include the legal or commonly known business name. Because .jobs domains can only be registered for the name of the company, the registrant first name, last name, and company name cannot be changed.

Are there nameserver requirements for my .jobs domain names?

Any valid nameservers may be used for .jobs domain names. You can enter a maximum of 13 nameservers per domain name.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.