Βοήθεια

Domain Βοήθεια

About .se Domain Names

The .se country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Sweden. For companies that conduct business in Sweden and individuals who want to reach the growing number of Internet users there, these domain names are a good investment. Registering these domain names gives you regional recognition and an easy-to-manage Web presence.

Who can register .se domain names?

Anyone can register them on a first-come, first-served basis.

Your .se domain name can have up to 63 characters, with a minimum of two characters, and it can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except at the beginning or end).

You can use special characters in your .se domain name, including å, ä, é, ö, and ü. You can also use Finnish, Meänkieli (Tornedalsfinska), Sami, Romany, and Yiddish characters, as well as other Nordic language characters. Click here for a complete list.

To Register .se Domain Names

 1. On our Home page, in the New Domain search field, enter the domain name.
 2. Select .se from the list, and then click Go.
 3. If the domain name you want is available, select any additional domain name extensions you want to purchase, and then click Continue to Registration.
 4. In the .SE Eligibility Information section, select or enter the following:
  • Registrant Country — Select the country in which you or your company resides.
  • Registrant Type — Select Individual if you want to register the domain name for personal use. Select Company if you want to register the domain name for business use.
  • Registrant ID — Required for both individuals and organizations.
   • If located in Sweden, you must enter a valid Swedish ID number in this format: ******—****.
   • If located outside Sweden, you must enter a valid ID number, such as a tax ID number, that consists of one to 123 characters.
  • VAT ID — VAT stands for Value Added Tax. This ID is required only for companies located inside the European Union. It should match the number you entered in the Registrant ID field above.
 5. Select any add-ons you want for your domain name, and then complete the purchase.

Which registry controls .se domain names?

The Internet Infrastructure Foundation is the registry for .se domain names.

For how long can I register .se domain names?

You can register a .se domain name for one to 10 years.

When do .se domain names renew?

Your .se domain name renews before its expiration date. The renewal date depends on whether set the domain name to auto-renew or manually renew. We attempt auto-renewal on the first day of the month prior to the domain name's expiration date.

If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal on the 10th of the month and again on the 20th of the month. If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by the 20th of the month prior to the expiration date, you can attempt to recover it, and there might be a fee to do so. See Επαναφορά ληγμένων ονομάτων domain for more information.

For example, if your .se domain name expires Oct. 10, we attempt auto-renewal Sept. 1, Sept. 10, and Sept. 20. If we cannot auto-renew the domain name, you must manually renew it by Sept. 20.

You can renew your .se domain name for only one year at a time.

Can I transfer .se domain names to my account with you?

Yes. However, if your .se domain name contains special characters, you cannot transfer it to us at this time. See Μεταφορά του domain μου στην GoDaddy for more information.

Due to registry limitations, we cannot add a free year of registration to .se domain names that you transfer to us.

NOTE: For most domain name extensions, transfers take five to seven days from the time you authorize them. However, a .se transfer goes through immediately when you enter the Authorization Code and click Finish.

How do I transfer .se domain names from you to another registrar?

Can I add privacy and protection to .se domain names?

No. Domains By Proxy® Private Registration and Protected Registration are not available for .se domain names.

By default, The Internet Infrastructure Foundation adds its own private registration to .se domain names.

Can I backorder .se domain names?

No. We do not currently support backorders for .se domain names.

Can I move .se domain names to another account with you?

No. You cannot move your .se domain name from one account with us to another.

Can I update the contact information for .se domain names?

Yes. In the Domain Manager, you can update the administrative, technical, and billing contact information at any time. You can also make limited updates to registrant contact information. See Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας domain for more information.

Please contact our support team for updates to the following registrant contact fields:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Εταιρία
 • Χώρα

Are there nameserver requirements for my .se domain names?

Any valid nameservers can be used with .se domain names. You can enter a maximum of five nameservers per domain name. See Αλλαγή των nameserver για τα domain μου for more information.

Do you support DNSSEC for .se domain names?

Yes. See

for information on enabling DNSSEC for your .se domain name and
for information on the digital signature (DS) fields required for it. You can configure a maximum of ten DS records for your .se domain name.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.