Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
 • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
 • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Websites + Marketing Βοήθεια

Add a privacy policy to my website

Many countries have enacted laws that require businesses to provide information about how they collect, handle, and process personal data gathered from visitors to their websites. We recommend consulting with legal counsel to determine if you require a privacy policy and, if so, what information it should contain and provide.

This video is part of the How-To series for Adding Advanced Functionality in Website Builder

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to your website to open your site.
 3. Select Edit Website or Edit Site to open your website builder.
 4. Go to the page and location you want to add a section for your privacy policy, and add a section.
 5. Note: If you are a customer in the European Union, the first time you launch a new Websites + Marketing site, it automatically adds a blank privacy policy section in your site and a link to that section in the footer.

 6. Search for the Privacy Policy section and select Add. If you don’t see this option, you’ve reached the limit of 6 privacy policy sections.
 7. Customize the Accent color and Title. Write or paste your privacy policy into the text box. If necessary, you can customize your text to include bold, italic, lists and links.
 8. When you're ready, select Done.
 9. Your changes are saved automatically. Use Preview to see the results and when you're ready to make the changes public, publish your site.

More info