Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
 • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
 • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Linux Hosting (cPanel) Βοήθεια

Add a subdomain to my Linux Hosting account

Subdomains let you create memorable addresses and easy ways to access areas of your website. For example, you could create a subdomain for pictures on your site called "pics" that is accessible through the URLs "pics.coolexample.com" and "www.coolexample.com/pics".

There are a few things to know about using subdomains:

 • A subdomain must be a subdomain of another domain name on your Linux Hosting account - for example, if you've got "coolexample.com", you can add "pics.coolexample.com".
 • Subdomain website files are stored in a different directory than the main domain website files.
 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
  click manage
 3. In the account Dashboard, click cPanel Admin.
 4. In the cPanel Home page, in the Domains section, click Subdomains.
 5. In the cPanel Subdomains page, enter just the Subdomain name - for example pics.
 6. Make sure the main Domain is selected.
 7. Leave the Document Root set to the default. This keeps the subdomain files in a separate directory from the main domain files.

  Note: If you know that you want the subdomain files to be in a different directory than the default, change the Document Root.

 8. Click Create. cPanel creates the subdomain and it appears in the Modify a Subdomain list.

Related steps

Next step