Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
  • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
  • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Websites + Marketing Βοήθεια

Add recipients to my marketing email


Step 4 of Create and send marketing emails.

Before you add who to send the email to, take a few moments to look at your email preview. Use the desktop and mobile preview to check both versions for their general look and feel, accuracy, spellings, or other mistakes.

If necessary, use Back to return to editing your content or your layout and style. The Content stage is also the only stage you can check links.

Select individuals, a group or a list of people to receive your email. You must choose either a group or a list, but choosing individuals is optional.

  • If you choose to send your email to individuals, make sure those individuals have agreed to receive marketing emails from you.
  • Groups are either your customers (people who have bought your products or signed up for an appointment or event), your members (people who have accounts or access to private pages), or your subscribers (people who opt in to your email list). Groups can't be edited.
  • Lists are created from the Connections area of your Dashboard. Learn how to organize your email subscribers into a list.