Βοήθεια

GoDaddy Μάρκετινγκ μέσω email Βοήθεια

Adding standard links using macros

If you've been around the internet for a while, you probably have heard terms such as "shortcode" or "macro" get thrown around, a lot. Essentially, these are all just ways to tell a program to do something standard, using a short, simple code or command. And you can do this to add links to your GoDaddy Email Marketing emails, too!

GoDaddy Email Marketing automatically includes some standard links in your footer, and you can change these settings with our Campaign Tweaks add-on. But you can also add extra links, anywhere in your campaign, using the macros below. Just copy and paste the ones you need into any text module. When you preview the email or hit "Send", those macros will be turned into a clickable link!

Macros and Link Syntax in Emails

The composer uses a language known as Markdown, so the syntax of the link text is important. Even if you add a link using the composer buttons, the raw text of any link in your campaign looks like this:

[Display Text That the Reader Sees](http://yourURLgoeshere.com)

The square brackets contain the text that a reader will see as clickable. In this case, your email would display only a clickable link that says "Display Text That the Reader Sees". All the rest of that, in the parentheses, is hidden. The parentheses contain the actual URL that you're connecting that link to.

Since these here are all macros, they aren't full URLs when you type them in -- they're just a short-cut to know which URL to put in when she sends the email. So you can edit the text that's in the first set of square brackets, but don't change anything in the parentheses.

And be sure to always test your emails, before you send them out to your subscribers!

Shortcode Macros

Forward to a Friend:

[Click here to Forward to a friend]([[forward_link]])

or

[Click here to Forward to a friend]([[forward]])

Unsubscribe:

[Click here to unsubscribe]([[unsubscribe]])

or

[Click here to unsubscribe]([[opt_out]])

Subscribe:

[Click here to subscribe]([[subscribe]])

This will add a link to your default signup form.

Web View:

[Click here to view this on the web]([[web_link]])

or

[Click here to view this on the web]([[web_view]])

Preferences:

[Click here to manage your subscription preferences]([[manage_subscription]])

If you have enabled the Subscription Preferences addon, this link will take the reader to a page where they can edit their name and email and list memberships.

Social Macros

Social Icon Links:

[[social_links]]

By itself, without any display text, this will add the row of buttons for your active social profiles.

Social Sharing Links:

[Click here to Like this on Facebook]([[facebook_like]])

[Click here to share this on Twitter]([[twitter_share]])

[Click here to +1 this on Google+]([[plusone_share]])

[Click here to Pin this to Pinterest]([[pinterest_share]])

[Click here to share this on LinkedIn]([[linked_in_share]])

Advanced Macros

There are also macros for just custom HTML users, too! These need to be used in special contexts, when creating HTML emails, from scratch. If you're just using the regular composer, don't worry about any of these.

Add "Views" tracking:

[[tracking_beacon]] or [[peek_image]]

Add "Forward" tracking:

[[native_forward]]

This will insert CSS that tries to track native forwards int heir email client (i.e. views when the subscriber forwards the campaign without using the forward to a friend feature).

Reconfirmation Link:

[Click here to confirm your subscription]([[confirmation_link]])

Sending an email with this link in it will suppress the recipient, marking them as 'Unconfirmed'. When they click on the confirmation link they will be automatically unsuppressed, confirmed and re-added to the active subscribers.

Display Preview Text:

[[subject_text]]

This will add a short string of text, extracted from the content of the email. It can be shown in the inbox view for supporting clients (Gmail, for example), after the subject line.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.