Βοήθεια

Βοήθεια GoDaddy

Adding tags to your website

To establish site ranking, and determine how your site appears in search results, search engines look for meta tags, a robots.txt file, and a sitemap file. For more information, see

.

Search Engine Visibility® helps you optimize this information to increase traffic and make your site easier to find. Once you have created your tags using Search Engine Visibility, you need to add the code to your site for search engines to locate.

Adding Search Engine Visibility Tags To Website Builder

Typically, you manually add meta content to your site by editing and uploading files. If you use Website Builder, however, you can send the information you create in Search Engine Visibility directly to your website.

Note: To send Search Engine Visibility V1 information to Website Builder, both products must be in the same customer account.

To Add Search Engine Visibility Tags To Website Builder

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Search Engine Visibility V1.
 3. Click Manage for the account you want to access.

  Warning: CAUTION: You might have multiple Search Engine Visibility accounts for a single Website Builder domain. If you do, use the same Search Engine Visibility account when sending information to Website Builder. Otherwise, you might unknowingly overwrite meta tags, robots.txt, or your sitemap with incorrect information.
 4. From the Optimize menu, select any of the following:
  • Optimize Tags
  • Control Crawling
  • Create Site Map
 5. On each page, complete the fields for the settings you want to export to Website Builder.
 6. At the bottom of each page, go to Get Tags, Get File, or Get Site Map and select Publish All Pages.
 7. Log in to your Website Builder account and follow the prompts to import the SEO information.
 8. Publish your site.

Adding Search Engine Visibility Tags To Quick Shopping Cart

You can add custom meta content to your Quick Shopping Cart® storefront's home page. Meta tags play an important role in search engine optimization. Although some of the major search engines are focusing less on these page elements than they used to, well-composed meta content is an integral part of any well-optimized Web page.

To Add Search Engine Visibility Tags To Quick Shopping Cart

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. On the Quick Shopping Cart page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Promote menu, in the Visibility section, click Webmaster Tools.
 5. In the Define Webmaster Tools Information section, enter the title, description, keywords, and any meta tag content.
  • Title (required) — The title tag is dynamically created with the contents of this field, as well as information taken automatically from the storefront. This is a required field. If left blank, it defaults to the company name.
  • Description — Explain, briefly and concisely, the contents of the site. The description cannot exceed 250 characters, including spaces.
  • Keywords — Define a comma-delimited list of keywords that may help search engines rank your site's relevance to a particular search query. This field accepts a maximum of 1000 characters, including commas and spaces.
 6. Click Save.
 7. Publish your store. For more information about publishing, see Publishing Your Storefront.

Adding Search Engine Visibility Tags To the HTML of Your Website

Paste your code between the head tags in your website's code.

To Add Search Engine Visibility Tags To the HTML of Your Website

 1. Open a text editing program, such as Notepad.
 2. Log in to the Web hosting account provided to you by your hosting provider.
 3. In the text editor, open the .html file of the Web page you want to add the Search Engine Visibility Tags to.
 4. In the head portion of the file, insert the Search Engine Visibility Tags.
 5. Save the file.
 6. Upload the Web page to the server.

Note: Visit your website to verify the meta content uploaded correctly. Navigate to the page you updated, right-click on the page, and then select View Page Source in Firefox®, or View Page in Internet Explorer®. If placed properly, the meta content displays in the portion of the code.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.