Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
 • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
 • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Linux Hosting (cPanel) Βοήθεια

Change passwords for cPanel email in my Linux Hosting

There are two ways to change your cPanel email password, based on whether or not you know your current password:

Know your password? See this section below... You still have to know...
Yup I know my cPanel email password and I want to change it No other passwords
No I forgot my cPanel email password, so I need to reset it Your GoDaddy account password

I know my cPanel email password and I want to change it

 1. Go to http://your domain name/webmail and log in to your cPanel webmail account.
 2. In the top right corner, next to LOGOUT click your email address and select Password & Security.
  click password and security
 3. In the Password & Security page, enter a New Password, enter it again in Confirm New Password and then click Save.

I forgot my cPanel email password, so I need to reset it

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
  click manage
 3. In the account Dashboard, click cPanel Admin.
 4. In the cPanel Home page, in the Email section, click Email Accounts.
 5. In the cPanel Email Accounts page, next to the email account you want to use, click Manage.
 6. Under Security, enter a New Password and then click Update Email Settings (you might need to scroll down to see it).

More info