Διαχείριση λογαριασμού Βοήθεια

Αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου μου για την επαλήθευση σε 2 βήματα

Για να αλλάξετε τον αριθμό τηλεφώνου σας για την επαλήθευση σε 2 βήματα, πρέπει να διαγράψετε τον υπάρχοντα αριθμό και, στη συνέχεια, να προσθέσετε τον νέο αριθμό στον λογαριασμό σας. Ακόμα και αν αλλάξατε τον αριθμό στη σελίδα Προφίλ χρήστη GoDaddy, εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η ενημέρωση του αριθμού για το 2SV.

Απαιτείται: Αν δεν έχετε πρόσβαση στη συσκευή που χρησιμοποιήσατε όταν ρυθμίσατε την επαλήθευση 2 σταδίων, δείτε Ακυρώστε την επαλήθευση σε 2 βήματα.

Βήμα 1: Διαγράψτε τον υπάρχοντα αριθμό τηλεφώνου

  1. Μεταβείτε στη σελίδα Είσοδος και PIN της GoDaddy.
  2. Μπορεί να σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε είσοδο. Αν ενεργοποιήσατε την επαλήθευση σε δύο βήματα, καταχωρήστε τον κωδικό από το τηλέφωνό ή την εφαρμογή ελέγχου ταυτότητάς σας ή εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας σας.
  3. Στην ενότητα Επαλήθευση ταυτότητας σε 2 βήματα, επιλέξτε Επεξεργασία.
  4. Επιλέξτε SMS και, στη συνέχεια, Διαγραφή.
  5. Επιλέξτε Κατάργηση. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιτυχημένης ολοκλήρωσης και το 2SV θα απενεργοποιηθεί αμέσως.

Βήμα 2: Προσθέστε τον νέο αριθμό τηλεφώνου

  1. Μεταβείτε στη σελίδα Είσοδος και PIN της GoDaddy. Μπορεί να σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε είσοδο.
  2. Στην ενότητα Επαλήθευση ταυτότητας σε 2 βήματα, επιλέξτε Προσθήκη επαλήθευσης.
  3. Επιλέξτε Μηνύματα κειμένου SMS και, στη συνέχεια, Επόμενο.
  4. Καταχωρήστε τον νέο αριθμό τηλεφώνου σας και επιλέξτε Επόμενο.
  5. Καταχωρήστε τον εξαψήφιο κωδικό που σας στείλαμε μέσω SMS (ισχύει για τα επόμενα 20 λεπτά) και έπειτα επιλέξτε Επόμενο. Αφού επαληθεύσουμε τις ενημερώσεις σας, θα δείτε ένα μήνυμα επιτυχίας.

Περισσότερες πληροφορίες