Φιλοξενία Linux (cPanel) Βοήθεια

Αλλαγή του domain στον λογαριασμό μου Φιλοξενίας Linux

Δείτε πώς μπορείτε να αλλάξετε το κύριο όνομα domain στον λογαριασμό σας Φιλοξενίας Linux. Εφόσον κάνετε την αλλαγή, περιμένετε έως και 24 ώρες μέχρι να τεθεί σε ισχύ η αλλαγή σας.

Πριν ακολουθήσετε αυτά τα βήματα:

Φροντίσατε για τα παραπάνω; Ας αλλάξουμε αυτό το όνομα domain.

  1. Μεταβείτε στη σελίδα προϊόντων σας στην GoDaddy.
  2. Στη Φιλοξενία web, δίπλα στον λογαριασμό Φιλοξενίας Linux που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση.
    κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση
  3. Στον Πίνακα εργασιών του λογαριασμού, στην ενότητα Ρυθμίσεις, δίπλα στην επιλογή Κύριο domain, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή.
  4. Επιλέξτε ή καταχωρήστε το όνομα domain που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Αλλαγή domain.

Περισσότερες πληροφορίες

  • Αν το domain που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν είναι στον ίδιο λογαριασμό στην GoDaddy, θα χρειαστεί να αλλάξετε την εγγραφή A ώστε να παραπέμπει στη διεύθυνση IP φιλοξενίας σας.
  • Οι εγκαταστάσεις WordPress® μπορεί να χαλάσουν αν αλλάξετε το κύριο domain σας. Αν συμβεί αυτό, δείτε αυτές τις οδηγίες WordPress.

Σχετικά προϊόντα