Αλλαγή του ονόματος domain σας στο WordPress

Αν θέλετε να αλλάξετε το όνομα domain του ιστότοπού σας WordPress®, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου σας για το WordPress. Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να μετακινήσετε τα αρχεία του ιστότοπού σας WordPress στο κατάλληλο σημείο και να βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί μη αυτόματα το DNS του νέου σας domain.

Αν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, οι υπάρχοντες ιστότοποί σας WordPress θα μείνουν μη προσβάσιμοι τουλάχιστον για 24 ώρες. Πριν επιχειρήσετε αυτά τα βήματα, συνιστούμε να εξασφαλίσετε την πρόσβαση τόσο στα αρχεία σας WordPress όσο και στο DNS του νέου ονόματος domain.

Αυτό το άρθρο κάνει τις εξής παραδοχές:

 • Χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση του WordPress. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
  .
 • Χρησιμοποιείτε τον ίδιο λογαριασμό φιλοξενίας για τον νέο σας ιστότοπο WordPress.
 • Το DNS σας έχει ρυθμιστεί. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αλλαγή των nameserver για τα domain μου.

Εγκαταστάσεις WordPress των οποίων η διαχείριση γίνεται μέσω του GoDaddy Hosting Connection® δεν θα μπορούν πλέον να υφίστανται διαχείριση μέσω του GoDaddy Hosting Connection αφού ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία.

Αλλαγή του ονόματος domain WordPress για το κύριο domain

Αν έχετε έναν λογαριασμό WordPress με διαχείριση (περισσότερες πληροφορίες), χρησιμοποιήστε τις οδηγίες στο Αλλαγή του domain του λογαριασμού σας.

Θα χρειαστεί να ενημερώσετε το όνομα domain σας στον πίνακα ελέγχου WordPress και στο Hosting Control Panel.

Για να αλλάξετε το όνομα domain WordPress για το κύριο domain

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στον πίνακα ελέγχου WordPress (http://coolexample.com/wp-admin, όπου coolexample.com είναι το όνομα domain σας).
 2. Κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Γενικά.
 3. Στα πλαίσια Διεύθυνση (URL) WordPress και Διεύθυνση (URL) ιστότοπου, καταχωρήστε το νέο όνομα domain ή URL που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Αποθήκευση αλλαγών.
 4. Αλλάξτε το κύριο όνομα domain του λογαριασμού φιλοξενίας σας στο νέο domain που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αλλαγή του domain του λογαριασμού σας.
 5. Επιστρέψτε στον ιστότοπό σας και πραγματοποιήστε είσοδο στον πίνακα ελέγχου σας WordPress (http://coolexample.com/wp-admin, όπου coolexample.com είναι το όνομα domain σας).
 6. Κάντε κλικ στο Προσθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Permalinks.
 7. Κάντε επαναφορά των ιστότοπών σας WordPress. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
  .

Αλλαγή του ονόματος domain σας WordPress σε ένα δευτερεύον domain

Όταν εργάζεστε με δευτερεύοντα domain, πρέπει να κάνετε ενημερώσεις στον πίνακα ελέγχου WordPress και στο Hosting Control Panel.

Για να αλλάξετε το όνομα domain σας WordPress σε ένα δευτερεύον domain

 1. Αντιγράψτε τα αρχεία από την παλιά σας τοποθεσία WordPress στη νέα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

  Αν θέλετε να μετακινήσετε τον ιστότοπό σας WordPress στον ριζικό σας κατάλογο, επιλέξτε τον κατάλογο html στη Διαχείριση Αρχείων FTP.

 2. Πραγματοποιήστε είσοδο στον πίνακα ελέγχου σας WordPress (για παράδειγμα, αν έχετε εγκαταστήσει το WordPress στο επίπεδο ρίζας, μεταβείτε στη διεύθυνση http://coolexample.com/wp-admin, όπου το coolexample.com είναι το όνομα domain σας).
 3. Κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις.
 4. Συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία:
  • Διεύθυνση (URL) WordPress — Καταχωρήστε το πλήρως προσδιορισμένο όνομα domain για τη νέα θέση του ιστότοπού σας WordPress. Για παράδειγμα, http://coolexample.com/new/ όπου coolexample.com είναι το όνομα domain σας και new είναι ο νέος κατάλογος του ιστότοπού σας WordPress.

   Αν θέλετε να μετακινήσετε τον ιστότοπό σας WordPress στον ριζικό σας κατάλογο, μην καταχωρήσετε κατάλογο μετά το όνομα domain σας.

  • Κάντε κλικ στο Αποθήκευση αλλαγών
  • Διεύθυνση (URL) ιστότοπου — Καταχωρήστε την ίδια διεύθυνση που καταχωρήσατε και στο πεδίο Διεύθυνση (URL) WordPress.
 5. Κάντε επαναφορά των ιστότοπών σας WordPress. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
  .
 6. (Προαιρετικά) Κάντε ανακατεύθυνση του παλιού σας καταλόγου WordPress. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ανακατεύθυνση URL με τον λογαριασμό φιλοξενίας σας .

Αν συνεχίσετε να βρίσκετε εικόνες και συνδέσμους που δεν εμφανίζονται στον ιστότοπό σας, ίσως καθαρίσετε τον ιστότοπό σας από συνδέσμους που δεν λειτουργούν πλέον. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αυτό το Plugin αναζήτησης και αντικατάστασης στον ιστότοπο της WordPress.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε

.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πώς θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε περαιτέρω;