Αλλαγή των nameserver για τα domain μου

Για να συνδέσετε το όνομα domain σας στον ιστότοπό σας θα πρέπει να αλλάξετε τους nameserver σας. Ο τρόπος αλλαγής των nameserver σας εξαρτάται από την περιοχή κατοχύρωσης του domain σας και του ιστότοπού σας. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε ποιο σενάριο ισχύει για την κατάστασή σας και ακολουθήστε τις αντίστοιχες οδηγίες.

Έχω κατοχυρώσει το domain μου στην Ο ιστότοπός μου φιλοξενείται στην Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες...
GoDaddy GoDaddy
GoDaddy Άλλη εταιρεία

Αρχικά, βρείτε τα ονόματα των nameserver από την εταιρεία που φιλοξενεί τον ιστότοπό σας.

Στη συνέχεια, αλλάξτε το domain σας έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται οι nameserver της εταιρείας που φιλοξενεί τον ιστότοπό σας

Άλλη εταιρεία GoDaddy

Αρχικά, βρείτε ποιοι είναι οι nameserver σας της GoDaddy

Στη συνέχεια, δώστε αυτά τα στοιχεία στην εταιρεία στην οποία έχετε κατοχυρώσει το domain σας

Άλλη εταιρεία Εξωτερικό DNS Διαχείριση εξωτερικού DNS
GoDaddy VPS/Αποκλειστικοί
εδώ

Πρώτα δημιουργήστε τους δικούς σας nameserver

Στη συνέχεια, ενημερώστε το όνομα domain σας έτσι ώστε να χρησιμοποιεί τους nameserver που μόλις δημιουργήσατε


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πώς θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε περαιτέρω;