Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
 • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
 • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

GoDaddy Βοήθεια

Change PHP settings for my hosting account

If the default PHP settings for your hosting account don't meet the requirements of your website or application, follow these steps to change your PHP settings.

 1. Read our article about the filename for PHP initialization files and determine what this filename is for your hosting account. For example, if you have Windows Hosting with Plesk, this filename is .user.ini.
 2. Look for that filename in the root directory of your account. That's the file you need to edit in the next step.

  If you can't find that file in the root directory, use a text editor (for example, in cPanel use File Manager) to create the file and then save it in the root directory. Be sure you name the file as specified in our article.

 3. Edit the file: cPanel Linux Hosting | Plesk Windows Hosting | Web Hosting | Managed WordPress | VPS

  Example:

  
  memory_limit = 128M 
  max_input_vars = 2000
  upload_max_filesize = 64M
  post_max_size = 64M
  max_execution_time = 120

  Note: For specific info on these PHP settings, see the PHP documentation for core php.ini directives.

 4. Take the necessary steps for the changes to take effect.
 5. Use a phpinfo file to confirm the changes are complete.

More info