Βοήθεια

Φιλοξενία Web και κλασική Βοήθεια

Αναβάθμιση σε νεότερη έκδοση του Drupal

Ο τρόπος αναβάθμισης του Drupal εξαρτάται από τον τρόπο αρχικής εγκατάστασής του:

 • Μέσω του πίνακα ελέγχου σας — Προσφέρουμε ένα εργαλείο που μπορεί να εκτελέσει την αναβάθμιση για λογαριασμό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.
  .
 • Μη αυτόματη εγκατάσταση — Αν εγκαταστήσατε το Drupal μη αυτόματα, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω πληροφορίες.

Αναβάθμιση μη αυτόματων εγκαταστάσεων Drupal σε νεότερη έκδοση

Η αναβάθμιση του Drupal® σε νεότερη έκδοση ίσως να απαιτεί πολλά βήματα. Υπάρχουν διαθέσιμοι αρκετοί πολύ καλοί πόροι στον ιστότοπο του Drupal, ωστόσο θέλουμε να επισημάνουμε μερικά επιπλέον σημεία για να σας βοηθήσουμε με την εργασία σας με το συγκεκριμένο δικό μας περιβάλλον φιλοξενίας.

Αυτό το άρθρο σας βοηθά με τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας του τρέχοντος ιστότοπού σας και της τρέχουσας βάσης δεδομένων σας και με τη δημιουργία ενός δοκιμαστικού ιστότοπου. Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με επιπλέον βήματα αναβάθμισης, συνιστούμε τον ιστότοπο του Drupal και το αρχείο upgrade.txt που περιλαμβάνεται στη νέα έκδοση, στην οποία κάνετε την αναβάθμιση.

Για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του τρέχοντος ιστότοπου και της τρέχουσας βάσης δεδομένων σας

 1. Συνδεθείτε στη Διαχείριση λογαριασμού σας.
 2. Κάντε κλικ στο Φιλοξενία web.
 3. Δίπλα στον λογαριασμό φιλοξενίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο Διαχείριση.
 4. Από την ενότητα Εργαλεία, κάντε κλικ στη Διαχείριση αρχείων FTP.
 5. Αναζητήστε το φάκελο που περιέχει τα αρχεία σας του Drupal.
 6. Στο πεδίο Μέγεθος σελίδας, επιλέξτε 50.
 7. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου αριστερά από τη στήλη Όνομα αρχείου για να επιλέξετε όλα τα αρχεία.
 8. Κάντε κλικ στο Αρχειοθέτηση από τη γραμμή Ενέργεια. Δώστε ένα όνομα στο αρχείο και τηρήστε τυχόν προτροπές.
 9. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου μπροστά από το αρχειοθετημένο αρχείο και κάντε κλικ στο Λήψη από τη γραμμή Ενέργεια.
 10. Μεταβείτε στην καρτέλα βάσεις δεδομένων και επιλέξτε MySQL.
 11. Από τον κατάλογο με τις βάσεις δεδομένων, κάντε κλικ στις Ενέργειες δίπλα στη βάση δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, στη Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας.
 12. Κάντε κλικ στο OK.

Θα χρειαστούν έως 15 λεπτά για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα-πελάτη FTP για να το κατεβάσετε από το φάκελο db_backups.

Δημιουργία δοκιμαστικού ιστότοπου

Αυτό το βήμα είναι προαιρετικό, ωστόσο το Drupal συνιστά να δημιουργήσετε έναν δοκιμαστικό ιστότοπο για να επαληθεύσετε ότι η αναβάθμισή σας δεν δημιούργησε θέματα στον ιστότοπό σας.

Το Hosting Control Panel μας διευκολύνει αυτή την εργασία. Αφού εκτελέσετε το αρχείο update.php και ενημερωθεί η δομή της βάσης δεδομένων σας και αφού έχετε φορτώσει και πάλι τυχόν προσαρμοσμένες ενότητες, μπορείτε να συνεχίσετε με την αντιγραφή του ιστότοπού σας σε άλλο φάκελο στο λογαριασμό φιλοξενίας σας για να τον δοκιμάσετε διεξοδικά.

Για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων σας και να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων για τον δοκιμαστικό σας ιστότοπο

 1. Συνδεθείτε στη Διαχείριση λογαριασμού σας.
 2. Κάντε κλικ στο Φιλοξενία web.
 3. Δίπλα στον λογαριασμό φιλοξενίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο Διαχείριση.
 4. Μεταβείτε στην καρτέλα βάσεις δεδομένων και επιλέξτε MySQL.
 5. Κάντε κλικ στη Δημιουργία βάσης δεδομένων. Σημειώστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε και φροντίστε να επιλέξετε 5.0 ως την έκδοση της MySQL.
 6. Κάντε κλικ στο OK.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί με το μολύβι δίπλα στη βάση δεδομένων που αντιστοιχεί στην εγκατάστασή σας Drupal.
 8. Από τη γραμμή Ενέργεια, επιλέξτε Αντίγραφο ασφαλείας. Προσέξτε να μην αντικαταστήσετε το αντίγραφο ασφαλείας που δημιουργήσατε νωρίτερα. Αν χρειάζεται, κάντε λήψη του υπάρχοντος αντιγράφου ασφαλείας πριν δημιουργήσετε νέο. Το υπάρχον αντίγραφο ασφαλείας περιέχει τις πληροφορίες από την προηγούμενη εγκατάστασή σας και ίσως τις χρειαστείτε αν χρειαστεί να αναστρέψετε την εγκατάσταση.
 9. Περιμένετε να δημιουργηθεί η νέα βάση δεδομένων και να δημιουργηθεί το αντίγραφο ασφαλείας της υπάρχουσας βάσης δεδομένων του Drupal. Δεν θα πρέπει να χρειαστούν περισσότερα από 30 λεπτά.

Για να αντιγράψετε τον ιστότοπό σας σε έναν δευτερεύοντα φάκελο στο λογαριασμό φιλοξενίας σας

 1. Συνδεθείτε στη Διαχείριση λογαριασμού σας.
 2. Κάντε κλικ στο Φιλοξενία web.
 3. Δίπλα στον λογαριασμό φιλοξενίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο Διαχείριση.
 4. Από την ενότητα Εργαλεία, κάντε κλικ στη Διαχείριση αρχείων FTP.
 5. Κάντε κλικ στο Δημιουργία νέου καταλόγου. Αυτός είναι ο κατάλογος, στον οποίο θα αντιγράψετε τα αρχεία της υπάρχουσας εγκατάστασης του Drupal.
 6. Αναζητήστε το φάκελο που περιέχει τα αρχεία σας του Drupal.
 7. Στο πεδίο Μέγεθος σελίδας, επιλέξτε 50.
 8. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου αριστερά από τη στήλη Όνομα αρχείου για να επιλέξετε όλα τα αρχεία. Αν ο κατάλογος περιέχει περισσότερα από 50 αρχεία, εκτελέστε αυτή την εργασία περισσότερες από μία φορές.
 9. Από τη γραμμή Ενέργεια, κάντε κλικ στο Αντιγραφή.
 10. Από το δέντρο καταλόγου, κάντε κλικ στον κατάλογο που μόλις δημιουργήσατε.
 11. Κάντε κλικ στο OK.

Για να αντιγράψετε την υπάρχουσα βάση δεδομένων σας Drupal στη νέα βάση δεδομένων και να τροποποιήσετε το αρχείο settings.php

 1. Συνδεθείτε στη Διαχείριση λογαριασμού σας.
 2. Κάντε κλικ στο Φιλοξενία web.
 3. Δίπλα στον λογαριασμό φιλοξενίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο Διαχείριση.
 4. Μεταβείτε στην καρτέλα βάσεις δεδομένων και επιλέξτε MySQL.
 5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι δίπλα από τη νέα βάση δεδομένων που δημιουργήσατε.
 6. Αντιγράψτε τα περιεχόμενα από το πεδίο Όνομα υπολογιστή. Θα χρειαστείτε αυτή την πληροφορία όταν τροποποιήσετε το αρχείο settings.php ώστε να παραπέμπει στο αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων σας.
 7. Κάντε κλικ στην Επαναφορά.
 8. Επιλέξτε το αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων σας Drupal και κάντε κλικ στην Επαναφορά.
 9. Μεταβείτε στην καρτέλα Εργαλεία και επιλέξτε Διαχείριση Αρχείων FTP.
 10. Μεταβείτε στο αντίγραφο ασφαλείας του φακέλου του ιστότοπού σας και μετακινηθείτε στο φάκελο sites\default. Ο φάκελος default περιέχει το αρχείο settings.php.
 11. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου μπροστά από το αρχείο settings.php και κάντε κλικ στα Δικαιώματα.
 12. Μεταβείτε στην καρτέλα Εξελιγμένα δικαιώματα και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η Εγγραφή στην περιοχή Δικαιώματα ιδιοκτήτη. Κάντε κλικ στο OK.
 13. Επιλέξτε ξανά το πλαίσιο ελέγχου μπροστά από το αρχείο settings.php και κάντε κλικ στην Επεξεργασία.
 14. Βρείτε την παρακάτω γραμμή στο αρχείο:
  "$db_url = 'mysql://user:pass@server/databasename';"
  και αντικαταστήστε σε αυτήν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που δημιουργήσατε για το αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων σας. Αντικαταστήστε τη λέξη server με το όνομα υπολογιστή που αντιγράψατε όταν κάνατε επαναφορά της βάσης δεδομένων σας. Το όνομα χρήστη είναι το ίδιο με το όνομα χρήστη της βάσης δεδομένων.
 15. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο αρχείο και εντοπίστε το $base_url = ' ';". Ανάμεσα στα ' ', τοποθετήστε το URL σας, χωρίς να παραλείψετε και τον δευτερεύοντα φάκελο που δημιουργήσατε. Για παράδειγμα, 'http://www.coolexample.com/mysubfolder'.
 16. Ανοίξτε με τον browser σας τον ιστότοπό σας και μεταβείτε στον δευτερεύοντα φάκελο που δημιουργήσατε για να δοκιμάσετε τον ιστότοπό σας.

Αν δεν αντιμετωπίσετε κανένα θέμα με τον ιστότοπό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις οδηγίες που δίνει το Drupal για να επαναφέρετε τον αναβαθμισμένο σας ιστότοπο σε λειτουργία online.

Για τη δική σας διευκόλυνση, παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ορισμένων προϊόντων τρίτων, ωστόσο δεν εγκρίνουμε ούτε υποστηρίζουμε απευθείας προϊόντα τρίτων, ούτε φέρουμε ευθύνη για τις λειτουργίες ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων. Το Drupal® είναι σήμα κατατεθέν τρίτης εταιρείας. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.