Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
  • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
  • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

GoDaddy Email Marketing Βοήθεια

Analytics Explained: Bounced

What Is A Bounce?

In email reporting, a bounce is a email address that is not reachable. When sending to a recipient, GoDaddy Email Marketing receives details about the email from the Internet Service Provider (ISP) or Email client (like Gmail or Yahoo). If the campaign could not be delivered, it is filtered into different bounce types based on those details.

GoDaddy Email Marketing's email analytics track multiple types of bounces for you and handle them slightly differently. If you need more information, we have a guide to bounces where you can read more about specific bounce types.

How Can I Avoid Bounces?

It’s tempting to keep older subscribers even when it’s clear they’re no longer reading campaigns, but unresponsive contacts can lower your email marketing impact. It’s better to remove the older, unresponsive contacts and keep your list of senders fresh.

Think of your email list as a fluid resource. When you clear out the old, you make room for the new. New sign-ups are often the most engaged portion of your list. Pruning your list regularly leads to increased view rates and greater list growth in the long term. It tells ISPs (internet service providers) you're serious about keeping your list healthy and this keeps your delivery rates high.

Related Topics:

What Is "Marked As Spam" and What Can I Do About It?
What Do The Different Suppression Types Mean?
Why Did My Own Email Address Bounce?