Βοήθεια

Βοήθεια GoDaddy

Αναλυτικός οδηγός: διαμόρφωση ενός προϊόντος

Αυτό το άρθρο είναι το δεύτερο μέρος της σειράς αναλυτικών οδηγών για το Quick Shopping Cart® που έχουν σχεδιαστεί για να σας καθοδηγήσουν βήμα προς βήμα στη δημιουργία μιας online βιτρίνας με χρήση του προϊόντος Quick Shopping Cart. Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στην αρχή.

Χρόνος για την ολοκλήρωση: Πέντε με 10 λεπτά ανά προϊόν.

Η διαμόρφωση των προϊόντων είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στη δημιουργία του online καταστήματός σας. Αυτός ο οδηγός σάς καθοδηγεί στη γρήγορη προσθήκη προϊόντων στον κατάλογό σας. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε πληροφορίες προϊόντος για προχωρημένους και να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες όπως την εφαρμογή έκπτωσης στα προϊόντα σας και τη ρύθμιση αποθέματος.

Προσθήκη προϊόντων

Μπορείτε να προσθέσετε γρήγορα προϊόντα στον κατάλογό σας χρησιμοποιώντας τις βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για να ξεκινήσετε τις πωλήσεις online.

Για να προσθέσετε ένα προϊόν

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στην GoDaddy.
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Quick Shopping Cart.
 3. Στη λίστα Quick Shopping Cart, κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση δίπλα στον λογαριασμό του προϊόντος Quick Shopping Cart που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 4. Από το μενού Διαχείριση, στην ενότητα Κατάλογος, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη προϊόντος.
 5. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο μηνύματος Τύπος προϊόντος, επιλέξτε Να μην εμφανιστεί ξανά αυτό το μήνυμα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Δίπλα στο πεδίο Τίτλος, εισαγάγετε ένα όνομα για το προϊόν σας.
 7. Από το αναπτυσσόμενο μενού Τύπος προϊόντος, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:
  • Αυτόνομος — Περιέχει βασικές λειτουργίες προϊόντος και ταιριάζει με τα περισσότερα προϊόντα.
  • Με δυνατότητα λήψης — Επιτρέπει την πώληση ψηφιακών αρχείων ως προϊόντων.
  • Με δυνατότητα διαμόρφωσης — Επιτρέπει τη διαμόρφωση προϊόντων με πολλές παραλλαγές και επιλογές. (Για παράδειγμα, την πώληση κοντομάνικων σε διάφορα χρώματα και μεγέθη)
  • Πακέτο — Επιτρέπει την ομαδοποίηση του προϊόντος σας σε πακέτο με άλλα προϊόντα στον κατάλογό σας.
 8. Για να προσθέσετε εικόνες στο προϊόν σας, κάντε κλικ σε ένα από τα ακόλουθα:
  • Επιλέξτε μια εικόνα — Επιτρέπει την επιλογή εικόνων που έχουν αποσταλεί στη Συλλογή πολυμέσων.
   • Επιλέξτε Μία εικόνα ή Πολλές εικόνες, σύρετε και αποθέστε εικόνες πάνω από τις μικρογραφίες Κάντε κλικ και σύρετε την εικόνα εδώ και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Αποστολή νέας — Επιτρέπει την αποστολή νέων εικόνων από τον υπολογιστή σας.
   • Επιλέξτε ένα αρχείο εικόνας για αποστολή και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.
 9. Δίπλα στο πεδίο Τιμή ($), πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να χρεώνετε τους πελάτες σας για το προϊόν σας.
 10. Δίπλα στο πεδίο Αρ. είδους/SKU, εισαγάγετε έναν αριθμό είδους για το προϊόν σας ο οποίος θα το προσδιορίζει στο απόθεμα και τα τιμολόγια.
 11. Εάν θέλετε να χρεώνετε φόρους στο προϊόν σας, επιλέξτε Το είδος είναι φορολογήσιμο.
 12. Δίπλα στο πεδίο Πλήρης περιγραφή, εισαγάγετε μια περιγραφή για το προϊόν σας.
 13. Εάν θέλετε η περιγραφή να εμφανίζεται ως η σύντομη περιγραφή του προϊόντος σας στη βιτρίνα, επιλέξτε Χρήση αυτής της περιγραφής ως σύντομης περιγραφής.
 14. Προαιρετικά: Εάν επιλέξατε Με δυνατότητα λήψης για το πεδίο Τύπος προϊόντος, κάντε τα εξής:
  • Στην ενότητα Ρυθμίσεις δυνατότητας λήψης, κάντε κλικ στο στοιχείο Αποστολή νέου, επιλέξτε ένα αρχείο για αποστολή και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.
  • Εάν θέλετε να περιορίσετε τον αριθμό λήψεων του προϊόντος σας από τους πελάτες και τη χρονική περίοδο που είναι διαθέσιμο το προϊόν για λήψη, επιλέξτε Περιορισμός αριθμού λήψεων και Περιορισμός χρόνου λήψης.
 15. Προαιρετικά: Εάν επιλέξατε Με δυνατότητα διαμόρφωσης για το πεδίο Τύπος προϊόντος, κάντε τα εξής:
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Επιλογές.
  • Στην ενότητα Επιλογές δυνατότητας διαμόρφωσης, από το αναπτυσσόμενο μενού Διαθέσιμες επιλογές, ορίστε μια επιλογή και κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη.
  • Αφού επιλέξετε τις επιμέρους επιλογές της επιλογής, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία πλέγματος και κατόπιν στο κουμπί OK. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο
   .
 16. Προαιρετικά: Εάν επιλέξατε Πακέτο για το πεδίο Τύπος προϊόντος, κάντε τα εξής:
  • Στην ενότητα Προϊόντα σε πακέτο, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη.
  • Επιλέξτε τα προϊόντα που θέλετε να προσθέσετε στο πακέτο με αυτό το προϊόν και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 17. Πατήστε OK.

Διαμόρφωση πληροφοριών προϊόντος για προχωρημένους

Μπορείτε να διαμορφώσετε πληροφορίες προϊόντος για προχωρημένους οποιαδήποτε στιγμή θέλετε. Οι πληροφορίες προϊόντος για προχωρημένους περιλαμβάνουν λειτουργίες όπως την εφαρμογή έκπτωσης στα προϊόντα σας, τη ρύθμιση αποθέματος και τη ρύθμιση του Google Product Search (Αναζήτηση προϊόντων Google).

Για τη διαμόρφωση πληροφοριών προϊόντος για προχωρημένους

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στην GoDaddy.
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Quick Shopping Cart.
 3. Στη λίστα Quick Shopping Cart, κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση δίπλα στον λογαριασμό του προϊόντος Quick Shopping Cart που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 4. Από το μενού Διαχείριση, στην ενότητα Κατάλογος, κάντε κλικ στην επιλογή Προϊόντα.
 5. Κάντε κλικ σε ένα από τα ονόματα των προϊόντων για επεξεργασία και ύστερα επιλέξτε μία από τις ακόλουθες καρτέλες:
  • Εικόνες — Επιτρέπει την ενημέρωση εικόνων προϊόντων.
   • Εάν θέλετε να ενημερώσετε τις εικόνες προϊόντος σας, κάντε κλικ στη Συλλογή πολυμέσων και έπειτα κάντε τα εξής:
    • Επιλέξτε Μία εικόνα ή Πολλές εικόνες, σύρετε και αποθέστε εικόνες πάνω από τις μικρογραφίες Κάντε κλικ και σύρετε την εικόνα εδώ και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
   • Εάν θέλετε να εμφανίζεται κείμενο όταν οι πελάτες τοποθετούν τον δείκτη του ποντικιού πάνω από τις εικόνες σας, δίπλα στο πεδίο Εναλλακτικό κείμενο εικόνας, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται.
   • Εάν τελειώσατε με τη διαμόρφωση του προϊόντος σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Σύνθετη τιμολόγηση — Επιτρέπει τη ρύθμιση εκπτώσεων περιορισμένου χρόνου για προϊόντα ή εκπτώσεων για πελάτες που αγοράζουν μεγάλες ποσότητες.
   • Εάν θέλετε να ρυθμίσετε εκπτώσεις για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, στην ενότητα Τιμές πωλήσεων, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη και έπειτα κάντε τα εξής:
    • Πληκτρολογήστε είτε την Τιμή κατόπιν έκπτωσης είτε το ποσό για το Ποσοστό έκπτωσης και κατόπιν εισαγάγετε μια Ημερομηνία έναρξης και Ημερομηνία λήξης.
   • Εάν θέλετε να ρυθμίσετε εκπτώσεις για πελάτες που αγοράζουν μεγάλες ποσότητες, στην ενότητα Κλιμακωτή τιμολόγηση κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη και κατόπιν κάντε τα εξής:
    • Εισαγάγετε το ποσό για την Ελάχιστη ποσότητα και έπειτα εισαγάγετε την Τιμή κατόπιν έκπτωσης που θέλετε να χρεώνετε τους πελάτες.
   • Εάν τελειώσατε με τη διαμόρφωση του προϊόντος σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Πληροφορίες για προχωρημένους/Εμφάνιση — Επιτρέπει τον καθορισμό της κατάστασης του προϊόντος, την προσθήκη ονόματος κατασκευαστή και την αλλαγή του τρόπου εμφάνισης του προϊόντος.
   • Δίπλα στο στοιχείο Κατάσταση, επιλέξτε τον τύπο κατάστασης στην οποία βρίσκεται αυτήν τη στιγμή το προϊόν σας.
   • Εάν θέλετε να προσθέσετε το όνομα ενός κατασκευαστή στο προϊόν σας, δίπλα στο πεδίο Κατασκευαστής, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη και έπειτα κάντε τα εξής:
    • Εισαγάγετε το όνομα ενός κατασκευαστή και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.
    • Εάν θέλετε να εισαγάγετε έναν αριθμό είδους για τον κατασκευαστή, δίπλα στο πεδίο Αρ. κατασκευαστή, εισαγάγετε τον αριθμό είδους του κατασκευαστή.
   • Εάν θέλετε να αναφέρεται το προϊόν σας στην πλευρική γραμμή των επιλεγμένων ειδών στη βιτρίνα σας, στην ενότητα Εμφάνιση, επιλέξτε Επιλεγμένο προϊόν.
   • Εάν θέλετε να αφαιρέσετε το προϊόν από τη βιτρίνα σας, στην ενότητα Εμφάνιση, επιλέξτε Απόκρυψη.
   • Εάν θέλετε να εμφανίζετε το προϊόν σας στο Google Product Search (Αναζήτηση προϊόντων Google), στην ενότητα Εμφάνιση, επιλέξτε Εμφάνιση στο Google Product Search. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο
    .
   • Εάν θέλετε να εισαγάγετε τους αριθμούς αναγνώρισης γραμμικού κώδικα για οποιοδήποτε εμπόρευμα λιανικής διαθέτετε προς πώληση, στην ενότητα Αριθμοί αναγνώρισης, εισαγάγετε τους αριθμούς UPC, ISBN ή EAN.
   • Εάν τελειώσατε με τη διαμόρφωση του προϊόντος σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Αποστολή/Απόθεμα — Επιτρέπει τον καθορισμό προτιμήσεων αποστολής για το προϊόν σας και τη διαμόρφωση του αποθέματός του.
   • Εάν θέλετε να χρεώνετε τους πελάτες σας για την αποστολή του προϊόντος σε αυτούς, επιλέξτε Χρέωση για αποστολή.
   • Στην ενότητα Τύπος αποστολής, επιλέξτε εάν θέλετε να γίνεται αποστολή του προϊόντος σας ως Πακέτου ή Εμπορεύματος.
   • Εισαγάγετε το Βάρος, το Μήκος, το Πλάτος και το Ύψος για το προϊόν σας.
   • Εάν δεν θέλετε να συσκευάζεται το προϊόν σας μαζί με άλλα είδη, επιλέξτε Αποστολή σε ξεχωριστό κουτί.
   • Εάν πουλάτε είδη πολυμέσων όπως CD, DVD και δισκέτες, επιλέξτε Δυνατότητα αποστολής ως ταχυδρόμηση πολυμέσων.
   • Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη διεθνή αποστολή για το προϊόν σας, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση διεθνούς αποστολής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο
    .
   • Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση αποθέματος για το προϊόν σας, στην ενότητα Παρακολούθηση αποθέματος, επιλέξτε Ναι και κατόπιν κάντε τα εξής:
    • Για να επιτρέπετε στους πελάτες να παραγγείλουν το προϊόν σας ακόμη και όταν έχει εξαντληθεί από το στοκ, επιλέξτε Να επιτρέπεται η προπαραγγελία.
    • Δίπλα στο πεδίο Διαθέσιμη ποσότητα, εισαγάγετε την ποσότητα του προϊόντος σας που είναι διαθέσιμη.
    • Δίπλα στην επιλογή Αποστολή email εάν είναι λιγότερη από, εισαγάγετε την ελάχιστη ποσότητα αποθέματος που θέλετε να έχετε πριν λάβετε μια ειδοποίηση μέσω email ότι η ποσότητα είναι χαμηλή.
   • Εάν θέλετε να προσθέσετε μια αποθήκη για την αποστολή προϊόντων απευθείας στον πελάτη από τρίτο μέρος, δίπλα στο στοιχείο Αποθήκη, κάντε κλικ στην Προσθήκη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο
    .

    Το στοιχείο Αποθήκη εμφανίζεται μόνο εάν επιλέξετε Πακέτο για Τύπος αποστολής.

   • Εάν τελειώσατε με τη διαμόρφωση του προϊόντος σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Επιλογές — Επιτρέπει την προσθήκη επιλογών στα προϊόντα σας. (Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε επιλογές διαφορετικών μεγεθών.)
   • Εάν θέλετε να προσθέσετε επιλογές στο προϊόν σας, κάντε ένα από τα εξής:
    • Στην ενότητα Διαθέσιμες επιλογές, ορίστε μια υπάρχουσα επιλογή από το αναπτυσσόμενο μενού και κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη.
    • Κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη επιλογής.

    Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές προϊόντος και τις επιλογές προϊόντος με δυνατότητα διαμόρφωσης, ανατρέξτε στο άρθρο

    .

   • Εάν τελειώσατε με τη διαμόρφωση του προϊόντος σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Κατηγορίες — Επιτρέπει την οργάνωση των προϊόντων στη βιτρίνα σας.
   • Για να προσθέσετε μια νέα κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα κατηγορία ή επιλέξτε υπάρχουσες κατηγορίες στις οποίες θα αντιστοιχίσετε το προϊόν σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο
    .
   • Εάν τελειώσατε με τη διαμόρφωση του προϊόντος σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Χαρακτηριστικά — Επιτρέπει την προσθήκη περιγραφικών ετικετών στο προϊόν σας.
   • Εάν θέλετε να προσθέσετε χαρακτηριστικά στο προϊόν σας, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο
    .
   • Εάν τελειώσατε με τη διαμόρφωση του προϊόντος σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Σχετικά είδη — Επιτρέπει τη συμπληρωματική πώληση του προϊόντος σας μαζί με άλλα προϊόντα στον κατάλογό σας.
  • Καλύτερες αξίες — Επιτρέπει την πρόσθετη πώληση του προϊόντος σας μαζί με άλλα προϊόντα στον κατάλογό σας.
  • Βελτιστοποίηση αναζήτησης — Επιτρέπει την προσθήκη μετα-δεδομένων στο προϊόν σας για τη βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης (SEO).
 6. Πατήστε OK.

Εάν θέλετε να προσθέσετε ή να ενημερώσετε πολλά προϊόντα ταυτόχρονα, ανατρέξτε στο άρθρο

.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, ανατρέξτε στο άρθρο

.

Επιστρέψτε στο πρώτο μέρος: Σχεδίαση της βιτρίνας του καταστήματός σας.
Συνεχίστε στο τρίτο μέρος: Διαμόρφωση της επεξεργασίας παραγγελιών.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.