Πιστοποιητικά SSL Βοήθεια

Ανανέωση του πιστοποιητικού μου SSL

Όταν το πιστοποιητικό σας SSL δεν έχει ρυθμιστεί για αυτόματη ανανέωση, έχετε περιθώριο 90 ημερών για να αγοράσετε πίστωση ανανέωσης και να την εφαρμόσετε στο πιστοποιητικό. Το περιθώριο είναι 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης έως 30 ημέρες μετά.

Σημείωση: Αν το πιστοποιητικό σας έχει ρυθμιστεί ώστε να ανανεώνεται αυτόματα, καταρχάς, θα το ανανεώσουμε 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού. Έτσι εξασφαλίζεται ότι έχετε χρόνο να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης. Η επαλήθευση πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη του πιστοποιητικού σας, διαφορετικά διατρέχετε τον κίνδυνο πιθανών διακοπών λειτουργίας στον ιστότοπο και την επιχείρησή σας. Αν και ανανεώνετε νωρίς, η περίοδος ανανέωσης ξεκινά αμέσως μετά τη λήξη της τρέχουσας συνδρομής σας, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της υπηρεσίας.

Προειδοποίηση: Αν δεν έχετε ολοκληρώσει την ανανέωση έως την ημερομηνία λήξης, ο ιστότοπός σας εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος και δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτόν από τους επισκέπτες σας.

Αν χρησιμοποιείτε ένα πιστοποιητικό επικύρωσης domain (Domain Validation, DV) με το κύριο domain για τον λογαριασμό σας και έχετε ρυθμίσει το πιστοποιητικό για αυτόματη ανανέωση, δεν χρειάζονται άλλες ενέργειες εκ μέρους σας. Η ανανέωση του πιστοποιητικού SSL είναι εντελώς αυτοματοποιημένη.

Για όλα τα άλλα πιστοποιητικά, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών για πρόσθετο domain, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

  1. Μεταβείτε στη σελίδα προϊόντων σας στην GoDaddy.
  2. Επιλέξτε Πιστοποιητικά SSL και εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες για το πιστοποιητικό το οποίο επιθυμείτε να ανανεώσετε:
    • Αν η τιμολόγηση για την ανανέωσή σας έχει ήδη ολοκληρωθεί, περάστε απευθείας στο επόμενο βήμα.
    • Αν δεν έχετε ενεργοποιημένη την αυτόματη ανανέωση, επιλέξτε Ανανέωση. Αν έχετε ενεργοποιημένη την αυτόματη ανανέωση, επιλέξτε Ανανέωση τώρα.
  3. Επιλέξτε το πιστοποιητικό που επιθυμείτε να ανανεώσετε, επιλέξτε Συνέχεια στο καλάθι αγορών και ολοκληρώστε τη συναλλαγή για την ανανέωση.

Αν αυτό ήταν το κύριο domain σας και ο ιστότοπός σας φιλοξενείται σε εμάς, έχετε τελειώσει! Θα εγκαταστήσουμε εμείς το ανανεωμένο πιστοποιητικό σας. Αν ο ιστότοπός σας φιλοξενείται από κάποιον τρίτο ή πρόκειται για πρόσθετο domain, πρέπει να εγκαταστήσετε εσείς το ανανεωμένο πιστοποιητικό. Για βοήθεια, δείτε Εγκατάσταση του πιστοποιητικού SSL μου.

Περισσότερες πληροφορίες