Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
  • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
  • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

GoDaddy Βοήθεια

Duplicate a page on my website

To quickly create multiple pages with similar content, make a copy of your page.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to your website to open your site.
  3. Select Edit Website or Edit Site to open your website builder.
  4. In the Site Navigation, hover over the page you want to copy and select the page settings gear icon Settings menu. In the mobile app, select Pages then select the vertical three-dot kebab menu menu.
  5. Select Duplicate Page.
  6. Use page settings to rename your page (or hide it from navigation). You can also reorder your pages or make your pages into a drop-down menu.
  7. Continue customizing your page by editing content in a site section, adding a section, copying a section or deleting a section.
  8. Your changes are saved automatically. Use Preview to see the results and when you're ready to make the changes public, publish your site.

More info