Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
 • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
 • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Windows Hosting (Plesk) Βοήθεια

Upload files to my Windows Hosting account with FTP and FileZilla

You can upload files from your computer to your Windows Hosting account using File Transfer Protocol (FTP). Most FTP clients will work, and these steps explain how to use FileZilla to move files to your website's root directory.

Before you start, you need this information:

Got all that info? Let's get started!

 1. Launch FileZilla and complete these fields:
  Field What to enter...
  Host Your IP address, or the domain name
  Username Your FTP username
  Password Your FTP password
  Port 21
 2. Click Quickconnect. FileZilla connects to your hosting account.
 3. In the Remote site section, select your website's root directory. For your primary domain name in Windows Hosting, that's the httpdocs folder. The root directory might be different for a secondary or addon domain.
  select httpdocs
 4. In the Local site section, browse to the directory with the files you want to upload.
  select my website files
 5. In the Local site section, select the files (or folders) you want to upload, and drag them into the Remote site section.
  copy my files to httpdocs

  Note: Uploading files can take awhile, depending on the size of your files and your internet connection.

More info