Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
 • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
 • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

GoDaddy Βοήθεια

Troubleshoot core file errors in WordPress

You can use the steps below to help diagnose whether an error is related to WordPress core files.

Prepare your WordPress site for the troubleshooting:

 1. You should always make a backup of your site before performing any troubleshooting.
 2. Disable any caching plugins.
 3. Disable WP_CACHE if your site uses it.

Look for a core file-related error:

 1. Enable WordPress debug mode.
 2. Visit your site and check to see if there is a PHP error.
 3. If there is a PHP error, check to see if a WordPress core file or folder is referenced in the file path.

  Note: Often these errors will reference a file in the wp-admin or wp-includes folders.

 4. Below is an example:

  Fatal error: require(): Failed opening required '/home/user/public_html/wp-includes/class-wp.php'

 5. If the file path in the error contains a reference to a core file or folder, then you can move on to fixing the issue.
 6. If the error isn't visible on your website, then you'll need to expose the error:
 7. If the logs or detailed errors show a PHP error related to a core file, then you can begin fixing it.

Next steps

More info