Πιστοποιητικά SSL Βοήθεια

Apache: Δημιουργία CSR (αιτήματος υπογραφής πιστοποιητικού)

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να δημιουργήσετε ένα αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) για τον Apache web server. Μόλις ολοκληρώσετε τη δημιουργία του CSR, αποκόψτε/αντιγράψτε και επικολλήστε το στο πεδίο CSR της σελίδας αιτήματος πιστοποιητικού SSL.

Για να δημιουργήσετε αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού για Apache 2.x

 1. Κάντε είσοδο στο τερματικό του server σας (SSH).
 2. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε την παρακάτω εντολή:
  openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout yourdomain.key -out yourdomain.csr

  Σημείωση: Αντικαταστήστε το yourdomain με το όνομα domain που θέλετε να διασφαλίσετε. Για παράδειγμα, αν το όνομα domain σας είναι coolexample.com, θα έπρεπε να πληκτρολογήσετε coolexample.key και coolexample.csr.

 3. Εισαγάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες:
  • Κοινό όνομα: Το πλήρως προσδιορισμένο όνομα domain ή URL που ασφαλίζετε.
   Εάν αιτείστε ένα πιστοποιητικό αναπλήρωσης, προσθέστε έναν αστερίσκο (*) στα αριστερά του κοινού ονόματος που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ως αναπλήρωση, για παράδειγμα *.coolexample.com.
  • Οργανισμός: Το νομίμως εγγεγραμμένο όνομα της επιχείρησής σας. Εάν εγγράφεστε ως μεμονωμένο άτομο, εισαγάγετε το όνομα του αιτούντος το πιστοποιητικό.
  • Οργανωτική μονάδα: Αν υπάρχει, καταχωρήστε το όνομα DBA (διακριτικό τίτλο). Δεν είναι απαραίτητο να προσδιορίσετε μια οργανωτική μονάδα κατά τη δημιουργία ενός CSR.
  • Πόλη ή τόπος: το όνομα της πόλης όπου βρίσκεται/είναι εγγεγραμμένος ο οργανισμός σας. Χωρίς σύντμηση.
  • Πόλη ή επαρχία: Το όνομα της πόλης ή της επαρχίας όπου βρίσκεται ο οργανισμός σας. Χωρίς σύντμηση.
  • Χώρα: Τον διεθνώς τυποποιημένο κωδικό ISO δύο γραμμάτων που αποτελεί τον κωδικό χώρας όπου είναι νομίμως εγγεγραμμένος ο οργανισμός σας.

   Σημείωση: Αν δεν θέλετε να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για αυτό το SSL, μπορείτε να αφήσετε το πεδίο της φράσης-κωδικού κενό. Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι κάτι τέτοιο μπορεί να ενέχει κινδύνους.

 4. Ανοίξτε το CSR σε επεξεργαστή κειμένου και αντιγράψτε όλο το κείμενο.
 5. Επικολλήστε το πλήρες CSR στη φόρμα εγγραφής SSL του λογαριασμού σας.