Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
 • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
 • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

GoDaddy Βοήθεια

Κάναμε ό, τι μπορούσαμε για να μεταφράσουμε αυτή τη σελίδα για εσάς. Η αγγλική σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη.

Απάντηση σε προσφορές στις Δημοπρασίες GoDaddy

Ο αγοραστής και ο πωλητής μπορούν να απαντήσουν σε και να υποβάλουν προσφορές ή αντίθετες προσφορές για domain στις Δημοπρασίες & COMP;


Ο πωλητής μπορεί να δεχτεί, να απορρίψει ή να αντισταθεί την προσφορά σας όταν υποβάλετε μια προσφορά σε ένα domain. Με τη σειρά του, μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε οποιεσδήποτε αντιπροσφορά (χωρίς να απαντήσετε) από τον πωλητή. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε μια προσφορά η οποία είναι κάτω από την τιμή ζήτησης, εφόσον υπερβαίνει το ελάχιστο ποσό προσφοράς.

Αν ο πωλητής αντιμετωπίσει την προσφορά σας, πρέπει να απαντήσετε εντός επτά ημερών ή η προσφορά θα λήξει. Ένας πωλητής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την αρχική προσφορά σας για να ωθήσει την καταχώρησή του σε δημόσια δημοπρασία 7 ημερών . Αν συμβεί αυτό, η προσφορά σας ορίζεται ως η πρώτη προσφορά και το domain προστίθεται στη λίστα προσφορών.

 1. Μεταβείτε στις Δημοπρασίες GoDaddy & reg; σελίδα και εισέλθετε στον λογαριασμό σας . (Χρειάζεστε βοήθεια για να συνδεθείτε; Βρείτε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας .)
  επιλέξτε domain
 2. Επιλέξτε λίστα προσφορών > Υποβολή προσφοράς .
 3. Επιλέξτε (# προσφορές) για το domain.
 4. Αν υποβάλετε μια αντιπροσφορά, επιλέξτε Μετρητής και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον μετρητή σας στο πεδίο Ποσό μετρητής προσφοράς .
 5. Επιλέξτε Μετρητή προσφορά για υποβολή. Οι πωλητές δεν υποχρεούνται να απαντήσουν σε προσφορές ή αντίθετες προσφορές.
 6. Επιλέξτε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τους Γενικούς Συμφωνητικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών , τις Δημοπρασίες GoDaddy & reg; Συμφωνία μέλους και η δομή τιμολόγησης για τις Δημοπρασίες GoDaddy. .
 7. Επιλέξτε Επιβεβαίωση ή OK για να υποβάλετε τις επιλογές σας.

Ο αγοραστής και ο πωλητής λαμβάνουν και τα δύο email επιβεβαίωσης όταν γίνεται αποδεκτή μια προσφορά. Ο αγοραστής θα λάβει 3 υπενθυμίσεις πληρωμής μέσω email και αν δεν έχει ολοκληρώσει την πληρωμή εντός 30 ημερών από το κλείσιμο της δημοπρασίας, ο πωλητής μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της συναλλαγής. Το domain πρέπει να παραδοθεί εντός 10 ημερών μετά την υποβολή της πληρωμής από τον αγοραστή. Μάθετε πότε θα παραδοθεί το domain σας μετά τη λήξη της δημοπρασίας.

Σχετικά βήματα

Περισσότερες πληροφορίες