Απόκτηση κωδικού εξουσιοδότησης για μεταφορά του ονόματος domain σας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έχουμε απενεργοποιήσει τις νέες εγγραφές και μεταφορές τομέων .tc και .vg προς εμάς μέχρι να υπάρξει νεότερη ειδοποίηση. Οι υπηρεσίες αυτές θα ενεργοποιηθούν ξανά όταν επιλυθούν διάφορα ζητήματα με τους συνεργάτες μας στο μητρώο. Οι ανανεώσεις και οι μεταφορές από εμάς δεν επηρεάζονται.

Ορισμένα μητρώα ονομάτων domain εκχωρούν κωδικούς εξουσιοδότησης (οι οποίοι είναι γνωστοί ως κωδικοί EPP ή κλειδιά μεταφοράς) σε ονόματα domain κατά την κατοχύρωσή τους. Οι κωδικοί εξουσιοδότησης είναι μοναδικοί και προσφέρουν ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας, προστατεύοντας τα ονόματα domain από μη εξουσιοδοτημένη μεταφορά.

Όταν κατοχυρώνετε σε εμάς ένα νέο όνομα domain, εμείς αποθηκεύουμε τον κωδικό εξουσιοδότησής σας, αν υπάρχει. Αν το όνομα domain σας απαιτεί κωδικό εξουσιοδότησης, πρέπει να τον χρησιμοποιήσετε για να μεταφέρετε το όνομα του domain σε άλλον καταχωρητή.

Αν χρειάζεστε κωδικό εξουσιοδότησης για να μεταφέρετε το όνομα του domain σας σε εμάς, δείτε την ενότητα Πως μπορώ να λάβω κωδικό εξουσιοδότησης, προκειμένου να μεταβιβάσω το όνομα domain μου σε εσάς;

Λήψη ενός κωδικού εξουσιοδότησης μέσω email (ενεργό όνομα domain)

Για τα περισσότερα ονόματα domain, μπορούμε να στείλουμε κωδικούς εξουσιοδότησης απευθείας στη διεύθυνση email της διαχειριστικής επαφής. Αν έχετε όνομα domain .au, θα στείλουμε τον κωδικό εξουσιοδότησης στη διεύθυνση email της επαφής του κατόχου όπως εμφανίζεται στη βάση δεδομένων Whois. Για να ενημερώσετε αυτή τη διεύθυνση email, δείτε την ενότητα Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας domain .

Για να λάβετε κωδικό εξουσιοδότησης μέσω email (όνομα ενεργού domain)

 1. Συνδεθείτε στο Διαχειριστή λογαριασμού.
 2. Δίπλα από την επιλογή Domain, πατήστε Εκκίνηση.
 3. Κάντε κλικ στο όνομα domain.
 4. Στο κάτω μέρος της σελίδας, στην ενότητα Κωδικός εξουσιοδότησης, κάντε κλικ στο Αποστολή του κωδικού μου μέσω email.
 5. Κάντε κλικ στο Αποστολή.

Λήψη ενός κωδικού εξουσιοδότησης μέσω email (ληγμένο όνομα domain)

Αν το όνομα του domain σας έχει λήξει αλλά είναι ακόμα σε ανακτήσιμη κατάσταση, μπορούμε να στείλουμε τον κωδικό εξουσιοδότησης στη διεύθυνση email της διαχειριστικής επαφής για το συγκεκριμένο όνομα domain. Αν έχετε όνομα domain .au, θα στείλουμε τον κωδικό εξουσιοδότησης στη διεύθυνση email της επαφής του κατόχου όπως εμφανίζεται στη βάση δεδομένων Whois. Για να ενημερώσετε αυτή τη διεύθυνση email πρέπει πρώτα να ανακτήσετε το όνομα domain. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα Επαναφορά ληγμένων ονομάτων domain and Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας domain.

Για να λάβετε κωδικό εξουσιοδότησης μέσω email (όνομα domain που έχει λήξει)

 1. Συνδεθείτε στο Διαχειριστή λογαριασμού.
 2. Δίπλα από την επιλογή Domain, πατήστε Εκκίνηση.
 3. Από το μενού Domain επιλέξτε Ληγμένα domain.
 4. Επιλέξτε τα ονόματα domain για τα οποία πρέπει να αποσταλούν με email οι κωδικοί εξουσιοδότησης, κάντε κλικ στο Αποστολή εξουσιοδότησης με email και μετά κάντε κλικ στο OK. Στέλνουμε τον κωδικό εξουσιοδότησης στη διεύθυνση email του διαχειριστή του ονόματος domain.

Λήψη ενός κωδικού εξουσιοδότησης μέσω κατεβάσματος

Ορισμένα μητρώα ονομάτων domain απαιτούν κωδικοί εξουσιοδότησης για τις μεταφορές, αλλά δεν μπορούμε να τους στείλουμε μέσω email. Σε περίπτωση που συμβεί αυτή η σπάνια εξαίρεση στον κανόνα, μπορείτε να δημιουργήσετε και να κατεβάσετε ένα αρχείο που περιέχει τον κωδικό εξουσιοδότησης. Δείτε Λήψη λιστών με δυνατότητα εξαγωγής στη Διαχείριση Τομέων για περισσότερες πληροφορίες.

Για να πάρετε κωδικό εξουσιοδότησης με λήψη

 1. Συνδεθείτε στο Διαχειριστή λογαριασμού.
 2. Δίπλα από την επιλογή Domain, πατήστε Εκκίνηση.
 3. Επιλέξτε τα domain σας. Από το μενού Περισσότερα επιλέξτε Εξαγωγή λίστας.
 4. Δώστε όνομα στη λίστα σας. Στη συνέχεια, στην Επιλογή τύπου λίστας, επιλέξτε Όλα τα domain μου.
 5. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
 6. Επιλέξτε τις στήλες των δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένων των Κωδικών εξουσιοδότησης και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Επόμενο.
 7. Κάντε τα εξής και μετά κάντε κλικ στο Τέλος:
  • Επιλέξτε τύπο αρχείου — Επιλέξτε τον τύπο αρχείου που θέλετε να εξαγάγετε: CSV (τιμές διαχωρισμένες με κόμμα) ή XML (Extensible Markup Language).
  • Επιλέξτε συμπίεση — Επιλέξτε GZ για να δημιουργήσετε το αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή. Αλλιώς, επιλέξτε Καμία.

Λήψη ενός κωδικού εξουσιοδότησης για ένα ccTLD

Για τα ονόματα domain ανωτάτου επιπέδου με κωδικούς χωρών (ccTLDs) στον πίνακα που ακολουθεί υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις ως προς την εξουσιοδότηση.

ccTLD Περιγραφή
.am

Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας για να λάβετε κωδικό εξουσιοδότησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα

.

.at

Όταν ξεκινήσει η διαδικασία μεταφοράς, το μητρώο στέλνει μήνυμα στη διεύθυνση email της επαφής του κατόχου ζητώντας επιβεβαίωση της μεταφοράς. Αν δεν επιβεβαιώσετε τη μεταφορά μέσα με 21 ημέρες, η μεταφορά θα αποτύχει. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα About .at Domain Names.

.au

Στέλνουμε ID μεταφοράς και email επιβεβαίωσης στη διεύθυνση email της επαφής του κατόχου όπως εμφανίζεται στη βάση δεδομένων Whois. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα

.

.be

Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας για να λάβετε κωδικό εξουσιοδότησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα About .be Domain Names.

.br

Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας για να λάβετε κωδικό εξουσιοδότησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα About .br Domain Names.

.de

Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας για να λάβετε κωδικό εξουσιοδότησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα About .de Domain Names.

.es

Δεν απαιτείται κωδικός εξουσιοδότησης. Η διαχειριστική επαφή (Admin-C/PCA) λαμβάνει email με συνδέσεις έγκρισης και ακύρωσης και έχει στη διάθεσή του 10 ημέρες προκειμένου να εγκρίνει ή να ακυρώσει τη μεταφορά. Η μεταφορά ολοκληρώνεται μόλις την εγκρίνει η διαχειριστική επαφή. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα Σχετικά με τα ονόματα domain .es.

.eu

Όταν αγοράζετε μεταφορά ονόματος domain .eu, εμείς στέλνουμε αίτημα στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό μητρώο EURid το οποίο με τη σειρά του στέλνει κωδικό εξουσιοδότησης στη διεύθυνση email της επαφής του κατόχου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό εξουσιοδότησης για να επιταχύνετε τη μεταφορά μέσα σε 24 έως 48 ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα

.

.fm

Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας για να λάβετε κωδικό εξουσιοδότησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα

.

.fr

Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας για να λάβετε κωδικό εξουσιοδότησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα About .fr Domain Names.

.it

Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας για να λάβετε κωδικό εξουσιοδότησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Σχετικά με τα ονόματα domain .it.

.nl

Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας για να λάβετε κωδικό εξουσιοδότησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Σχετικά με τα ονόματα domain .nl.

.nu

Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας για να λάβετε κωδικό εξουσιοδότησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα

.

.nz

Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας για να λάβετε κωδικό εξουσιοδότησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα

.

.tc

Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας για να λάβετε κωδικό εξουσιοδότησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα

.

.tk

Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας για να λάβετε κωδικό εξουσιοδότησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα

.

.uk

Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας για να ζητήσετε τη μεταφορά και να μας δώσετε το όνομα ετικέτας IPS του νέου καταχωρητή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Σχετικά με τα ονόματα domain .uk.

.vg

Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας για να λάβετε κωδικό εξουσιοδότησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα

.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πώς θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε περαιτέρω;