Φιλοξενία Linux (cPanel) Βοήθεια

Αποστολή αρχείων μέσω της Διαχείρισης αρχείων σε Φιλοξενία Linux

Η Διαχείριση αρχείων του cPanel είναι μια φιλική προς τον χρήστη μέθοδος αποστολής για Φιλοξενία Linux. Η Διαχείριση αρχείων λειτουργεί καλύτερα για μικρό αριθμό αρχείων. Αν σκοπεύετε να κάνετε αποστολή πολλών αρχείων, συμπιέστε τα σε μια μορφή όπως ZIP στον υπολογιστή σας πριν από την αποστολή.

  1. Μεταβείτε στη σελίδα προϊόντων σας στην GoDaddy.
  2. Στη Φιλοξενία web, δίπλα στον λογαριασμό Φιλοξενίας Linux που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε το στοιχείο Διαχείριση.
    linux-manage
  3. Στην ενότητα Ιστότοποι, επιλέξτε Διαχείριση αρχείων για το domain σας.
    linux-hosting-file-manager
  4. Μεταβείτε στον κατάλογο όπου θέλετε να κάνετε την αποστολή. Από προεπιλογή, θα ξεκινήσετε από τον κύριο ριζικό κατάλογο ή τον ριζικό κατάλογο του πρόσθετου domain.
  5. Επιλέξτε Αποστολή.
  6. Κάντε μεταφορά των αρχείων σας στο Κάντε απόθεση αρχείων εδώ για να ξεκινήσει η αποστολή. Εναλλακτικά, επιλέξτε Επιλογή αρχείου, επιλέξτε το αρχείο του οποίου θέλετε να κάνετε αποστολή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα.

Όταν όλα τα αρχεία σας φτάσουν το 100%, η αποστολή σας έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε να περιηγηθείτε αλλού.

Σχετικά βήματα

Περισσότερες πληροφορίες