Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
 • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
 • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Domains Βοήθεια

Apply a DNS template

After you create a DNS template, you'll need to apply the template to your domains. Templates let you add multiple DNS records at once, instead of adding individual records to each domain. Applying a template will overwrite any existing DNS records in your zone file.

 1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. Select your domain to access the Domain Settings page.
  select domain
 3. Select Manage DNS under Additional Settings.
 4. Select Apply DNS Template from the apply dns template icon More menu.
  select domain
 5. Select your template from the dropdown options. Select Edit template if you need to make any changes to the chosen template.
 6. Choose you template option:
  • Add to existing records: We'll add the records from your imported file to your current zone file records. Any duplicates will be skipped.
  • Overwrite existing records: We'll delete all non-system records from your current zone file and replace them with the records from the imported file. This could affect any website or email services currently connected to your domain.
 7. Select Apply DNS Template to save your changes.

Most DNS updates take effect within an hour, but could take up to 48 hours to update globally.

Related steps

More info