Βοήθεια

WordPress Βοήθεια

Block PHP in directories


Verify WordPress is up-to-date Make the WordPress version private
Block PHP in directories Remove WordPress readme file
Enable DISSALLOW_FILE_EDIT in WordPress

One of the ways a site can be compromised is by PHP files being injected into your WordPress folders and executed from there. The following steps will help you block PHP files in those directories, but you will want to test your site functionality to ensure these settings are not interferring with your theme and plugins.

  1. You should always backup your site before making any changes.
  2. Log in to WordPress.
  3. Go to Sucuri Security > Settings.
  4. Click on the Hardening tab.
  5. Find the section labled Block PHP Files in Uploads Directory.
  6. If the section is red, click on the Apply Hardening button.
  7. Repeat the previous two steps for Block PHP Files in WP-CONTENT Directory and Block PHP Files in WP-INCLUDES Directory

If the section turns green, the plugin was able to enable this feature. If the section is still red, the plugin does not have permission to make this change.

More info


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.