Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
  • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
  • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Gen 4 VPS & Dedicated Servers Βοήθεια

Find the SMTP relay server for my Gen 4 VPS

The SMTP relay server for your Generation 4 VPS depends on the data center where it's located:

Data center SMTP Relay Server
U.S. (West) dedrelay.secureserver.net
U.S. (East) a2nlvphout-v01.shr.prod.iad2.secureserver.net
Europe n1smtpout.europe.secureserver.net
Asia sg2nlvphout-v01.shr.prod.sin2.secureserver.net

Your server must send mail using our relay servers. This prevents network abuse and helps ensure our customers don't lose network access for using the same network as a spammer.

For the most part, you don't need to worry about these settings unless something isn't working, or unless you want to use a different mail server daemon on your server.

Note: Our servers have an outbound email limit of 5000 per day. If you need to send more than 5000 emails per day, contact one of our Guides for assistance.

More info