Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
  • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
  • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Domains Βοήθεια

Cancel moving a domain to another account

You can cancel moving a domain to another GoDaddy account, or account change, at any time.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Select Domains > Pending Account Changes.
    select transfers from domains menu
  3. Select To Another GoDaddy Account for domains moving out of your account. Or, select From Another GoDaddy Account for domains moving into your account.
  4. Check the box next to the domain(s) you're canceling. Or, select the check mark icon and Select All.
  5. Select Cancel Transfer above your list of domains.
  6. Confirm cancellation by selecting Yes, Cancel Transfer.

Next steps

More info