Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
  • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
  • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Websites + Marketing Βοήθεια

Change my site profile

By default, your website's profile automatically uses your account's email — along with the site name and physical address you entered when first setting up your website. If necessary, you can change that information.

This video is part of the How-To series for Adding Advanced Functionality in Website Builder

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
  3. Select Edit Website or Edit Site to open your site editor.
  4. Select Settings.
  5. Select Basic Information and update your name, address, phone number or business category.
  6. Select Done.
  7. If you want to update the phone number on your website header, select Website then select your header. Scroll down to update your phone number. Select Done again.
  8. Your changes are saved automatically. Use Preview to see the results and when you're ready to make the changes public, publish your site.

More info