Βοήθεια

Βοήθεια GoDaddy

Changing Your Tomcat Login Credentials

After installing Tomcat on your server, you need to change the credentials to log in to Tomcat Manager. If you dont, you'll receive a "Connection Time Out" error when trying to log in to Tomcat.

To Change Your Tomcat Login Credentials

 1. Open the tomcat-users.xml file in a text editor. Its location depends on your server's operating system:
  Operating System Path to File
  Linux /usr/local/easy/etc/easy-tomcat7/tomcat-users.xml
  /usr/apache-tomcat-7.0.42/conf/tomcat-users.xml
  Windows C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\conf\tomcat-users.xml
 2. Locate the following section:
  <role rolename="tomcat"/>
   <role rolename="role1"/>
   <user username="tomcat" password="tomcat" roles="tomcat"/>
   <user username="both" password="tomcat" roles="tomcat,role1"/>
   <user username="role1" password="tomcat" roles="role1"/>
 3. For the users tomcat, both, and role1, enter a new password instead of tomcat.
 4. Save the file.
 5. Log in to Tomcat (http://your server's IP address:8080/manager/) using your newly defined password.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.