Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
 • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
 • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Microsoft 365 from GoDaddy Βοήθεια

Create a distribution group

Note: We're working to resolve an issue with distribution groups. If you see an error, please wait an hour and try again. Or, admins can create distribution groups in the Exchange admin center (EAC). Sign in with your email address and password. Learn more from Microsoft.

Distribution groups let you reach multiple users in your organization with one email address. They're great for when you have multiple projects or departments — just use one email address to send announcements or meeting invites.

This video is part of the How-To series for setting up email.


Required: You need admin permissions to create distribution groups. For more info, see admin roles from Microsoft.
 1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password).
 2. Select Admin > Distribution Groups.
  Select Distribution Groups from Microsoft 365 Admin menu
 3. Select Add Distribution Group.
 4. Enter your Distribution Group Name.
 5. Enter your Distribution Group Address.
  Distribution group name, Marketing Team, and address, marketing@coolexample.com
 6. Turn on the toggle if you want users outside of your organization to send email to this group.
 7. Select the checkbox next to a user's name to add them to the group.
 8. Select Save. Your new distribution group is ready to go.

You can add, Pencil Button edit, or Trash Can Button delete distribution groups anytime.

Related steps

More info