Βοήθεια

Βοήθεια GoDaddy

Creating Get Found Menu or Price List

Once you enter your basic business information, you can add a list of your offerings by clicking on Menus Lists or Price Lists in the left-hand toolbar. The choice depends on the category you chose when creating your Profile. If you chose Restaurants as your Primary Category, the toolbar displays Menu Lists. If you chose a service-oriented business, Price Lists displays.

Like your other business information, a Menu or Price List is published to all of Get Found's partners, including Google, Bing, Yelp, TripAdvisor, YP, Foursquare, Citysearch, and many other smaller sites. When you change your menu or price list, Get Found automatically sends the new version to those partners. Since 97 percent of consumers search online for products or services in their area, having your menus or price lists appear on multiple websites is critical for attracting new business.

Note: Auto imports are no longer available.

To Add a Get Found Menu or Price List

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Get Found, and then click Manage.
 3. Click Menus or Price Lists in the left-hand column.
  Click Menus or Price Lists
 4. If you choose Create Menu/Price List, enter a name for your menu and click Submit.
 5. Your new menu displays four choices below its name. Click New Item or New Section, depending on how you want to organize your menu/price list.
  New menu offers four choices; click New Item or New Section

  Note: After creating your first menu/price list, you can add others simply by clicking Add Menu/Add Price List at the top of the window.

 6. Use the Name, Price and Add A Description fields to enter the item or section information.
 7. Press Enter/Return to add another item/section or click X to delete an existing item/section.
 8. To move an item into a section or rearrange the order of any items, click the left-side triple bar and drag it to a new position.
   Click and drag the triple bar to rearrange items or sections
 9. Click More to Add Choices for such things as side dishes or Add Additions for add-ons.
  Click More to add Choices or Additions
  Choice and Additions as they appear in final menu
 10. To add a photo to a menu item, click the camera icon next to the menu item, then Upload A Photo and browse to the photo you want to use. Use the resize/crop overlay if the image needs adjustment to fit.

  Note: The image you choose to upload cannot be larger than 10MB and must be formatted as a .jpeg, .jpg, .bmp or .png file. It will be automatically resized as a thumbnail image.

 11. Click Accept to add it to the item in the menu/price list.
  A thumbnail image is added to the menu item.
 12. Click Save Changes to add the menu/price list to your site. It will be sent to Get Found's partner sites. (Publishing times vary based on the partner and state of the business profile.)

More info


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.