Βοήθεια

ιστότοποι + Μάρκετινκ Βοήθεια

Customize content

Get online | Get to know Websites + Marketing
Set up my visual brand | Personalize my home page | Customize content
Get found with SEO | Connect to social | Accept online payment

When adding content to your site, be disciplined: only add what brings value to your website. Each section should continue to explain who you are, what you do, or what action people should take.

Goals for this section:

  • Add and move pages.
  • Add and move sections.
  • Edit text, photos and videos.
  • Publish your site.

Estimated time to complete: 30-90 minutes

A one-page site is just fine, especially if you’re just starting out. But as you grow, you might want to start adding pages.

If you do want to add a page, the five core pages you need are:

  1. Home - who you are, what you do, and what people should do next.
  2. About us - tell your business’s origin story and connect with people.
  3. Products and services - remember to highlight benefits, not just features.
  4. Testimonials - increase confidence and trust by adding recommendations and quotes.
  5. Contact us - key information about your business and how people can reach you.

Add and move pages

Open your site from your My Products page, then select Edit Website to open your website editor. If you don’t see the link to Manage Pages, select the Website icon.

Screenshot of where you find the Website area.

When you open the Manage Pages menu, add a page or use three-dot icon to duplicate an existing page. This is also where you reorder pages in your navigation. If you change your mind, or if you don’t want a page that came with your site, then use three-dot icon to delete a page. (You can’t delete your home page.)

Add and move sections

Within a page, you can add a section or duplicate a section. Don’t like the way a section looks? Change the section layout or edit the content. You can also move a section from one page to another.

Go to the page and place where you want a new section and use the + Add section right in your page. Select the section type and layout you want, then select Add.

To duplicate or move a section, go to the page that has that section. (If you don’t see list of sections under On this page, select the Website icon again.) Use three-dot icon next to the section name to duplicate the section or move it to a different page. Use three-dot icon to rearrange the section on the current page.

Joplin demonstrates in Lesson 9 of the Build your own website How-To course just how easy it is to edit a section or section group.

Edit text

Edit text directly on your site or in the editor area in the right pane. Any section with text allows you to style the text with numbered or bulleted lists, text links to another URL, bold, italic or underline.

Some sections also have action buttons, like the home page header section. Use these buttons to link to specific pages or sections in your website, or send people to another URL (such as your social media site).

Add and edit photos and videos (and sound)

In addition to text, sections are image-driven and some sections support adding video using links to YouTube or Vimeo. When you get to the point where you’re ready to add video, here are some different types of videos that help you move customers through the sales funnel.

In each section with photos, add or replace the photo with your own uploaded photo or with a stock photo from our media library. Once you connect to your social accounts, those images will be linked as well. We’ve got tips for how to take great photos in our Be Your Own Creative Agency How-To course.

Our Advanced Design and Media in Website Builder How-To course walks you through using the media library and image editor, adding a photo gallery or slideshow, as well as using video and audio such as adding a SoundCloud audio track or playlist.

Summary

Now that you’ve gotten to this point, you have enough to publish your site! You can continue making changes, but get it out into the world, share with friends, and ask for feedback! Don’t worry if you don’t feel ready yet. The web is a large place, and it’ll take time to grow your keywords and an audience. Let’s give your site a boost in getting found through SEO.

Note: If you’re using the free trial or a free site, you’ll need to pick a plan (compare plans and pricing). The cost of a domain name is separate from the cost of hosting your site. You may also need to connect your site to your domain.

Get online | Get to know Websites + Marketing
Set up my visual brand | Personalize my home page | Customize content
Get found with SEO | Connect to social | Accept online payment


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.