Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
  • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
  • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

GoDaddy Βοήθεια

Delete GoDaddy Auctions® domain listings

Delete a listing on GoDaddy Auctions® if you haven't accepted any offers or counteroffers, and no one placed a bid on your listing. Listings created through Push to Auction can’t be deleted.

  1. Go to the GoDaddy Auctions® page and log in to your account. (Need help logging in? Find your username or password.)
    select domain
  2. Select Selling List > Selling.
  3. Check the box next to the domain listing(s) you want to delete.
  4. Select Delete to cancel the listing.
  5. Verify cancellation by selecting OK in the confirmation pop-up.
  6. Select OK again to complete the process.

Related steps

More info