Βοήθεια

Domain Βοήθεια

Δήλωση συμμόρφωσης με την Πολιτική ανάκτησης ληγμένων κατοχυρώσεων (Expired Registration Recovery Policy - ERRP)

Στις 31 Αυγούστου 2013, το ICANN υιοθέτησε την Πολιτική ανάκτησης ληγμένων κατοχυρώσεων (Expired Registration Recovery Policy - ERRP), η οποία απαιτεί από τους καταχωρητές να γνωστοποιούν σημαντικές πληροφορίες στους κατόχους και πιθανούς πελάτες σχετικά με τις ειδοποιήσεις και χρεώσεις λήξης καθώς και τις διαδικασίες ανάκτησης.

Όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες και γνωστοποιήσεις υπάρχουν προς το παρόν σε διάφορα σημεία στον ιστότοπό μας. Ωστόσο, για να βοηθήσουμε τους κατόχους, αυτό το άρθρο περιέχει συνδέσεις για όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στη νέα πολιτική.

Τι συμβαίνει αφού λήξουν τα ονόματα domain;

Αφού λήξει ένα όνομα domain, αυτό περνά από διάφορα στάδια πριν εντέλει γίνει διαθέσιμο στην ελεύθερη αγορά. Η GoDaddy στέλνει πέντε email ανανέωσης στην επαφή διαχείρισης του ονόματος domain πριν από την ημερομηνία λήξης. Ακολουθεί ένα χρονοδιάγραμμα για τα ονόματα domain .com.

Σημείωση: Αυτά τα χρονοδιαγράμματα δεν ισχύουν για ονόματα domain ccTLD και gTLD.

Ημέρες μετά τη λήξη Ενέργεια
Ημέρα 1 Κάνουμε την πρώτη από τρεις προσπάθειες χρέωσης για να ανανεώσουμε το όνομα domain. Αν η χρέωση αποτύχει, το όνομα domain λήγει και γίνεται στάθμευση του domain. Το όνομα domain μπορεί να ανανεωθεί από τον κάτοχό του χωρίς επιπλέον κόστος.
Ημέρα 4 Κάνουμε τη δεύτερη προσπάθεια χρέωσης. Το όνομα domain μπορεί ακόμα να ανανεωθεί από τον κάτοχό του χωρίς επιπλέον κόστος. Ενδέχεται να διακοπεί η λειτουργία τυχόν ιστότοπων ή υπηρεσιών email που συσχετίζονται με το όνομα domain.
Ημέρα 12 Κάνουμε την τρίτη και τελευταία προσπάθεια χρέωσης για να ανανεώσουμε το όνομα domain. Το όνομα domain μπορεί ακόμα να ανανεωθεί από τον κάτοχό του χωρίς επιπλέον κόστος.
Ημέρα 19 Το όνομα domain μπορεί να ανανεωθεί από τον κάτοχό του με το κόστος μιας ετήσιας ανανέωσης, συν μια χρέωση ανάκτησης ύψους $80.
Ημέρα 25 Προσθέτουμε το όνομα domain σε μια δημοπρασία ληγμένων ονομάτων domain.
Ημέρα 31 Η ανάκτηση του domain ενδέχεται να μην είναι πλέον δυνατή.
Ημέρα 36 Η δημοπρασία ληγμένων ονομάτων domain λήγει. Αν δεν υπάρχουν εκκρεμείς παραγγελίες και δεν έχει υποβάλει κανένας προσφορά στη δημοπρασία ληγμένων ονομάτων domain, προσθέτουμε το όνομα domain σε μια δημοπρασία εκποιήσεως.
Ημέρα 41 Η δημοπρασία εκποίησης λήγει.
Ημέρα 42 Επιστρέφουμε το όνομα domain στο μητρώο. Το μητρώο ενδέχεται να κρατήσει το domain πριν το αποδεσμεύσει για γενική καταχώρηση.

Σημείωση: Ένας κάτοχος domain μπορεί να ανανεώσει ένα ληγμένο όνομα domain χωρίς επιπλέον χρέωση, έως και την ημέρα 18. Από την ημέρα 19 και μετά, ισχύει χρέωση ανάκτησης $80. Από την ημέρα 30 και μετά, ο κάτοχος μπορεί να επιχειρήσει να ανακτήσει το domain εφόσον το domain δεν έχει δοθεί στον νικητή μιας δημοπρασίας ληγμένων τομέων, στον νικητή μιας δημοπρασίας εκποιημένων τομέων, σε μια προπαραγγελία ή αν δεν έχει αποδεσμευτεί για γενική κατοχύρωση (με την επιπλέον χρέωση $80).

Ποια διαδικασία ακολουθείτε για τον χειρισμό των ληγμένων ονομάτων domain;

Η διαδικασία που εμείς, ο καταχωρητής, ακολουθούμε για τα ληγμένα ονόματα domain εξαρτάται από τις επεκτάσεις των ονομάτων domain και τις ρυθμίσεις ανανέωσής τους. Πριν από τη λήξη, στέλνουμε πολλά μηνύματα email για να σας υπενθυμίσουμε να ανανεώσετε τα ονόματα domain σας.

Αν ορίσατε να ανανεώνονται αυτόματα τα ονόματα domain σας, θα προσπαθήσουμε να ανανεώσουμε τις κατοχυρώσεις για λογαριασμό σας την ημέρα μετά τη λήξη. Αν δεν είμαστε σε θέση να σας χρεώσουμε, σταθμεύουμε τα ληγμένα ονόματα domain σας μετά από 4 ημέρες και σας ειδοποιήσουμε ξανά μέσω email.

Αν ορίσατε τα ονόματα domain σας να ανανεώνονται με μη αυτόματο τρόπο και αφήσετε τα ονόματα domain σας να λήξουν, θα σας ειδοποιήσουμε ξανά μέσω email μία ημέρα μετά τη λήξη. Σταθμεύουμε τα ληγμένα ονόματα domain σας μετά από 4 ημέρες.

Για τις ληγμένες κατοχυρώσεις ονομάτων domain .com, .net, .org, .info, .biz, .us, .ws, .name, .cc, .mobi, .me ή .tv, θα φυλάξουμε το όνομα domain σας για 42 ημέρες πριν το ακυρώσουμε. Η ανανέωση ενός ονόματος domain κατά την περίοδο αυτή υπόκειται στα ισχύοντα έξοδα ανανέωσης και τις χρεώσεις ανάκτησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα άρθρα Τι συμβαίνει αφού λήξουν τα ονόματα domain; και Επαναφορά ληγμένων ονομάτων domain.

Αυτόματη ανανέωση

Αν ορίσατε να ανανεώνονται αυτόματα τα ονόματα domain σας, όταν η κατοχύρωση του ονόματος domain σας λήξει, θα εκτελέσουμε τα παρακάτω βήματα πριν την ακυρώσουμε:

  • Την ημέρα μετά την ημερομηνία λήξης της κατοχύρωσης του ονόματος domain σας, προσπαθούμε να σας χρεώσουμε για την ανανέωση του ονόματος domain. Αν δεν μπορέσουμε να ανανεώσουμε το όνομα domain (για παράδειγμα, η καταχωρημένη κάρτα σας έχει λήξει), σας ενημερώνουμε για τη λήξη της κατοχύρωσης του ονόματος domain σας και σταθμεύουμε το όνομα domain. Μπορείτε να ανανεώσετε το όνομα domain σας με μη αυτόματο τρόπο.
  • Την 4η και την 12η ημέρα μετά τη λήξη, σας στέλνουμε πρόσθετες ειδοποιήσεις μέσω email. Μπορείτε να ανανεώσετε το όνομα domain σας με μη αυτόματο τρόπο.
  • Την 19η ημέρα μετά τη λήξη, το όνομα domain σας εξακολουθεί να είναι σε αναμονή αλλά υπόκειται σε χρέωση ανάκτησης. Μπορείτε να καλέσετε την υποστήριξη πελατών για να ανανεώσετε το όνομα domain σας, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων χρεώσεων ανανέωσης και ανάκτησης.
  • Την 25η ημέρα μετά τη λήξη, θέτουμε το όνομα domain σας σε δημοπρασία μέσω μιας υπηρεσίας δημοπρασιών ονομάτων domain. Μπορείτε να ανανεώσετε το όνομα domain σας με μη αυτόματο τρόπο, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων χρεώσεων ανανέωσης και ανάκτησης.
  • Την 30ή ημέρα μετά τη λήξη, ενδέχεται να μην μπορείτε να ανακτήσετε το όνομα domain σας.

Το μητρώο θα μπορούσε να κρατήσει το όνομα domain πριν το αποδεσμεύσει για γενική καταχώρηση.

Μη αυτόματη ανανέωση

Αν δεν ορίσατε να ανανεώνονται αυτόματα τα ονόματα domain σας, όταν η κατοχύρωση του ονόματος domain σας λήξει, θα εκτελέσουμε τα παρακάτω βήματα πριν την ακυρώσουμε:

  • Την ημέρα μετά την ημερομηνία λήξης της κατοχύρωσης του ονόματος domain, θα σας ενημερώσουμε για τη λήξη της κατοχύρωσης του ονόματος domain σας και θα σταθμεύσουμε το όνομα του domain. Μπορείτε να ανανεώσετε το όνομα domain σας με μη αυτόματο τρόπο.
  • Την 4η και την 12η ημέρα μετά τη λήξη, σας στέλνουμε πρόσθετες ειδοποιήσεις μέσω email. Μπορείτε να ανανεώσετε το όνομα domain σας με μη αυτόματο τρόπο.
  • Την 19η ημέρα μετά τη λήξη, το όνομα domain σας εξακολουθεί να είναι σε αναμονή αλλά υπόκειται σε χρέωση ανάκτησης. Μπορείτε να ανανεώσετε το όνομα domain σας με μη αυτόματο τρόπο, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων χρεώσεων ανανέωσης και ανάκτησης.
  • Την 25η ημέρα μετά τη λήξη, θέτουμε το όνομα domain σας σε δημοπρασία μέσω μιας υπηρεσίας δημοπρασιών ονομάτων domain. Μπορείτε να ανανεώσετε το όνομα domain σας με μη αυτόματο τρόπο, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων χρεώσεων ανανέωσης και ανάκτησης.
  • Την 30ή ημέρα μετά τη λήξη, ενδέχεται να μην μπορείτε να ανακτήσετε το όνομα domain σας.

Το μητρώο θα μπορούσε να κρατήσει το όνομα domain πριν το αποδεσμεύσει για γενική καταχώρηση.

Για πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη ανανέωση των ονομάτων domain σας, ανατρέξτε στο άρθρο

.

Για να επαναφέρετε ένα ληγμένο όνομα domain, ανατρέξτε στο άρθρο Επαναφορά ληγμένων ονομάτων domain

Για να δείτε τη χρέωση ανάκτησης του ονόματος domain σας, κάντε κλικ εδώ.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε την ενότητα Δικαιώματα και ευθύνες κατόχου σύμφωνα με το RAA 2009.

Σημείωση: Τα οφέλη και οι υποχρεώσεις κατόχου ICANN (2013) θα καθοριστούν κατά τη δημοσίευση από το ICANN.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.