Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
 • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
 • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

GoDaddy Βοήθεια

Κάναμε ό, τι μπορούσαμε για να μεταφράσουμε αυτή τη σελίδα για εσάς. Η αγγλική σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη.

Δήλωση υποστήριξης - Πιστοποιητικά SSL

Ελέγξτε την πλήρη δήλωση υποστήριξης για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαθέσιμη υποστήριξη για επιπλέον προϊόντα και υπηρεσίες.

Υποστηρίζεται για οποιοδήποτε πιστοποιητικό SSL:

 • Αγορά ή ανανέωση πιστοποιητικών SSL
 • Επεξήγηση των δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων των πιστοποιητικών SSL
 • Σας βοηθάει να ζητήσετε ένα SSL σας δείχνοντας τα εξής:
  • Πού να ξεκινήσετε το αίτημα SSL
  • Πού να παρέχετε CSR
  • Πώς να αποθηκεύσετε το ιδιωτικό κλειδί
 • Παροχή πόρων για την εγκατάσταση του SSL GoDaddy στην κοινόχρηστη φιλοξενία GoDaddy για κύρια ή/και πρόσθετα domain (χωρίς να περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις γραμμής εντολών ή Tomcat SSL)
 • Παροχή πόρων, όπου αυτό είναι δυνατό, για εγκαταστάσεις SSL σε εικονικούς, αποκλειστικούς και τρίτους servers της GoDaddy
 • Επικύρωση του πιστοποιητικού SSL σας
 • Επανάληψη αποστολής email επικύρωσης SSL
 • Επίλυση συγκρούσεων κοινών ονομάτων
 • Διάγνωση σφαλμάτων web browser SSL
 • Επεξήγηση του τρόπου τροποποίησης του αρχείου ζώνης σας για ασφαλείς ιστότοπους

Υποστηρίζεται για πιστοποιητικά SSL με διαχείριση:

 • Αίτημα και εγκατάσταση πιστοποιητικού SSL με διαχείριση της GoDaddy σε:
  • Η GoDaddy μοιράστηκε κοινόχρηστη φιλοξενία για κύρια ή/και πρόσθετα domain
  • Οι εικονικοί και αποκλειστικοί server των GoDaddy που διαθέτουν πίνακα ελέγχου
  • Servers τρίτων που έχουν πίνακα ελέγχου
 • Αν υποβάλετε έναν ιστότοπο στον ιστότοπο Google και Bing για HTTPS μόλις διαμορφωθεί το SSL
 • Επιδιόρθωση τυχόν μικτού περιεχομένου και αναβάθμιση ανασφαλών αιτημάτων
 • Επίλυση τυχόν μικτού περιεχομένου μετά τις ενημερώσεις ιστότοπου
 • Βοήθεια στην προσθήκη, κατάργηση ή αλλαγή domain σε ένα SSL με διαχείριση UCC

Δεν υποστηρίζεται:

 • Εξαγωγή πιστοποιητικών SSL που θα χρησιμοποιηθούν σε πολλούς server
 • Εγκατάσταση πιστοποιητικών SSL τρίτων
 • Δημιουργία CSR σε εικονικούς, αποκλειστικούς και τρίτους server που δεν έχει πίνακα ελέγχου
 • Προσθήκη ασφαλούς σφραγίδας ιστότοπου
 • Εκπαίδευση σχετικά με HTML, PHP ή JavaScript
 • Εγκατάσταση ενός SSL σε ένα πρόσθετο domain σε κοινόχρηστη φιλοξενία GoDaddy