Πιστοποιητικά SSL Βοήθεια

Δημιουργία CSR (αιτήματος υπογραφής πιστοποιητικού)

Εφόσον αγοράσετε ένα πιστοποιητικό SSL και η πίστωση είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό σας, ίσως πρέπει να δημιουργήσετε ένα αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) για το όνομα domain του ιστότοπου (ή "κοινό όνομα") προτού μπορέσετε να υποβάλετε αίτημα για το πιστοποιητικό SSL.

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε ένα πιστοποιητικό SSL στο κύριο όνομα domain ενός λογαριασμού κοινόχρηστης φιλοξενίας στην GoDaddy, δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα αίτημα CSR. Το φροντίζουμε εμείς για λογαριασμό σας.

Ο τρόπος δημιουργίας ενός CSR εξαρτάται από τον τύπο του πιστοποιητικού που ζητάτε και από το λειτουργικό σύστημα/πίνακα ελέγχου που χρησιμοποιείτε.

Τύπος πιστοποιητικούΑκολουθήστε αυτές τις οδηγίες
Πιστοποιητικό SSL

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αίτημα CSR στον server σας προτού ζητήσετε ένα πιστοποιητικό SSL ή μπορούμε να δημιουργήσουμε το αίτημα CSR για εσάς χρησιμοποιώντας τον Οδηγό αιτήματος SSL. Κάντε κλικ στον τύπο του server σας για οδηγίες:

Για άλλους τύπους server, ανατρέξτε στις "περισσότερες πληροφορίες" παρακάτω.

Υπογραφή κώδικα/προγραμμάτων οδήγησης

Σημείωση: Από την 1η Ιουνίου 2021, η GoDaddy δεν θα εκδίδει πλέον ούτε θα ανανεώνει πιστοποιητικά υπογραφής κώδικα ή προγραμμάτων οδήγησης. Αν διαθέτετε ήδη ένα πιστοποιητικό υπογραφής κώδικα ή προγραμμάτων οδήγησης, δεν θα μπορείτε να επανεκδώσετε κλειδί για αυτό μετά την 1η Ιουνίου 2021. Όσα πιστοποιητικά εκδοθούν πριν από την 1η Ιουνίου 2021 θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους.


Τα πιστοποιητικά μας είναι συμβατά με όλους τους τύπους web server, ακόμα και αν δεν διαθέτουμε οδηγίες CSR για αυτούς. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του server σας για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός αιτήματος CSR, αν δεν βρίσκετε τις οδηγίες που χρειάζεστε παραπάνω.

Επόμενο βήμα

Αφού δημιουργήσετε ένα αίτημα CSR, θα πρέπει να ζητήσετε το πιστοποιητικό σας. Ο τρόπος που ζητάτε ένα πιστοποιητικό εξαρτάται από τον τύπο του πιστοποιητικού που έχετε:

ΤύποςΕπόμενο βήμα
Πιστοποιητικά Standard, Deluxe ή Εκτεταμένης Επικύρωσης Ήτηση του πιστοποιητικού SSL μου με αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού (CSR)
Πιστοποιητικά υπογραφής κώδικα ή προγραμμάτων οδήγησης

Σημείωση: Από την 1η Ιουνίου 2021, η GoDaddy δεν θα εκδίδει πλέον ούτε θα ανανεώνει πιστοποιητικά υπογραφής κώδικα ή προγραμμάτων οδήγησης. Αν διαθέτετε ήδη ένα πιστοποιητικό υπογραφής κώδικα ή προγραμμάτων οδήγησης, δεν θα μπορείτε να επανεκδώσετε κλειδί για αυτό μετά την 1η Ιουνίου 2021. Όσα πιστοποιητικά εκδοθούν πριν από την 1η Ιουνίου 2021 θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους.


Περισσότερες πληροφορίες

Διάφορες οδηγίες CSR: