Βοήθεια

Microsoft 365 από την GoDaddy Βοήθεια

Δημιουργία ενός αρχείου αντιγράφου ασφαλείας για εξαγωγή των πληροφοριών του λογαριασμού email μου

Η δημιουργία ενός αρχείου αντιγράφου ασφαλείας Outlook σάς επιτρέπει να αποθηκεύσετε και να εξαγάγετε μηνύματα email, επαφές και πληροφορίες ημερολογίου. Θα μπορείτε να εισαγάγετε το αντίγραφο ασφαλείας σας σε ένα νέο πρόγραμμα email, μια νέα υπηρεσία email ή μια νέα έκδοση του Outlook. Η εξαγωγή δεν περιλαμβάνει μεταδεδομένα, όπως ιδιότητες φακέλου (προβολές, άδειες και ρυθμίσεις αυτόματης αρχειοθέτησης), κανόνες μηνυμάτων και λίστες αποκλεισμένων αποστολέων.

Σημείωση: Η GoDaddy δεν υποστηρίζει μη αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας ή εισαγωγές αρχείων δεδομένων του Outlook (.pst και .ost).

Windows (.PST) Mac (.OLM)
Δημιουργία ενός αρχείου αντιγράφου ασφαλείας Outlook 2016/2013 Δημιουργία ενός αρχείου αντιγράφου ασφαλείας Outlook 2016
Δημιουργία ενός αρχείου αντιγράφου ασφαλείας Outlook 2010 Δημιουργία ενός αρχείου αντιγράφου ασφαλείας Outlook 2011
Δημιουργία ενός αρχείου αντιγράφου ασφαλείας Outlook 2007

Δημιουργία ενός αρχείου αντιγράφου ασφαλείας Outlook 2016/2013 (Windows)

 1. Εκκινήστε το Outlook.
 2. Στο επάνω μέρος της κορδέλας του Outlook, επιλέξτε Αρχείο.
 3. Επιλέξτε Άνοιγμα και εξαγωγή και κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή/Εξαγωγή.
 4. Επιλέξτε Εξαγωγή σε αρχείο.
 5. Κάντε κλικ στο Αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst) και, έπειτα, κάντε κλικ στο Επόμενο.
 6. Επιλέξτε το όνομα του λογαριασμού email προς εξαγωγή. Μόνο οι πληροφορίες ενός λογαριασμού μπορούν να εξαχθούν κάθε φορά.
 7. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Και στους υποφακέλους είναι επιλεγμένο. Με αυτόν τον τρόπο, θα εξαχθούν τα πάντα από τον λογαριασμό: Ημερολόγιο, επαφές και εισερχόμενα. Επιλέξτε Επόμενο.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, για να επιλέξετε πού θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst). Πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK για να συνεχίσετε.
 9. Αν εξαγάγετε σε ένα υπάρχον αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst), στις Επιλογές, καθορίστε τι θα γίνει κατά την εξαγωγή των στοιχείων που υπάρχουν ήδη στο αρχείο.
 10. Κάντε κλικ στο Τέλος.
 11. Το Outlook ξεκινά αμέσως την εξαγωγή, εκτός κι αν ένα νέο αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst) δημιουργηθεί ή χρησιμοποιείται ένα αρχείο με προστασία κωδικού πρόσβασης.
  • Αν δημιουργείτε ένα αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst), ένας προαιρετικός κωδικός πρόσβασης μπορεί να συμβάλλει στην προστασία του αρχείου. Όταν εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία αρχείου δεδομένων του Outlook, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στα πεδία Κωδικός πρόσβασης και Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης και, έπειτα, κάντε κλικ στο OK. Στο πλαίσιο διαλόγου Κωδικός πρόσβασης αρχείου δεδομένων Outlook, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο OK.
  • Αν εξαγάγετε σε ένα υπάρχον αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst) με προστασία κωδικού πρόσβασης, στο πλαίσιο διαλόγου Κωδικός πρόσβασης αρχείου δεδομένων Outlook πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και, έπειτα, κάντε κλικ στο OK.
 12. Τώρα που τα δεδομένα του Outlook βρίσκονται σε ένα αρχείο .pst, μπορείτε να τα μεταφέρετε. Για οδηγίες σχετικά με την εισαγωγή του αρχείου σας .pst, ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή επαφών, ημερολογίων και email στο Outlook.
(Επιστροφή στην αρχή)

Δημιουργία ενός αρχείου αντιγράφου ασφαλείας Outlook 2010 (Windows)

 1. Εκκινήστε το Outlook.
 2. Στο επάνω μέρος της κορδέλας του Outlook, επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο και επιλέξτε Επιλογές.
 3. Στο πλαίσιο Επιλογές του Outlook, επιλέξτε Σύνθετες.
 4. Στην ενότητα Εξαγωγή, επιλέξτε Εξαγωγή.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή σε αρχείο και, έπειτα, κάντε κλικ στο Επόμενο.
 6. Κάντε κλικ στο Αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst) και, έπειτα, κάντε κλικ στο Επόμενο.
 7. Επιλέξτε το όνομα του λογαριασμού email προς εξαγωγή. Μόνο οι πληροφορίες ενός λογαριασμού μπορούν να εξαχθούν κάθε φορά.
 8. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Και στους υποφακέλους είναι επιλεγμένο. Με αυτόν τον τρόπο, θα εξαχθούν τα πάντα από τον λογαριασμό: Ημερολόγιο, επαφές και εισερχόμενα. Επιλέξτε Επόμενο.
 9. Κάντε κλικ στο Αναζήτηση για να επιλέξετε πού θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst) και για να εισαγάγετε ένα όνομα αρχείου. Κάντε κλικ στο OK για να συνεχίσετε.
 10. Αν εξαγάγετε σε ένα υπάρχον αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst), στις Επιλογές, καθορίστε τι θα γίνει κατά την εξαγωγή των στοιχείων που υπάρχουν ήδη στο αρχείο.
 11. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.
 12. Η εξαγωγή ξεκινά αμέσως εκτός κι αν ένα νέο αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst) δημιουργηθεί ή η εξαγωγή πραγματοποιείται σε ένα υπάρχον αρχείο με προστασία κωδικού πρόσβασης.
  • Αν δημιουργείτε ένα νέο αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst), ένας προαιρετικός κωδικός πρόσβασης μπορεί να συμβάλλει στην προστασία του αρχείου. Όταν εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία αρχείου δεδομένων του Outlook, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης στα πλαίσια Κωδικός πρόσβασης και Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης και, έπειτα, κάντε κλικ στο OK. Στο πλαίσιο διαλόγου Κωδικός πρόσβασης αρχείου δεδομένων Outlook, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο OK.
  • Αν εξαγάγετε σε ένα υπάρχον αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst) με προστασία κωδικού πρόσβασης, στο πλαίσιο διαλόγου Κωδικός πρόσβασης αρχείου δεδομένων Outlook εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και, έπειτα, κάντε κλικ στο OK.
 13. Τώρα που τα δεδομένα του Outlook βρίσκονται σε ένα αρχείο .pst, μπορείτε να τα μεταφέρετε. Μπορείτε να εξάγετε το αρχείο σας .PST στον νέο σας λογαριασμό email και τη νέα σας υπηρεσία email, ένα νέο πρόγραμμα email ή μια νέα έκδοση του Outlook.
(Επιστροφή στην αρχή)

Δημιουργία ενός αρχείου αντιγράφου ασφαλείας Outlook 2007 (Windows)

 1. Εκκινήστε το Outlook.
 2. Στο επάνω μέρος της κορδέλας, επιλέξτε Αρχείο.
 3. Επιλέξτε Εισαγωγή και εξαγωγή.
 4. Επιλέξτε Εξαγωγή σε αρχείο και, έπειτα, κάντε κλικ στο Επόμενο.
 5. Κάντε κλικ στο Αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) και, έπειτα, κάντε κλικ στο Επόμενο.
 6. Επιλέξτε το όνομα του λογαριασμού email προς εξαγωγή. Μόνο οι πληροφορίες ενός λογαριασμού μπορούν να εξαχθούν κάθε φορά.
 7. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Και στους υποφακέλους είναι επιλεγμένο. Με αυτόν τον τρόπο, θα εξαχθούν τα πάντα από τον λογαριασμό: Ημερολόγιο, επαφές και εισερχόμενα. Επιλέξτε Επόμενο.
 8. Κάντε κλικ στο Αναζήτηση για να επιλέξετε πού θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst) και για να εισαγάγετε ένα όνομα αρχείου. Κάντε κλικ στο OK για να συνεχίσετε.
 9. Αν εξαγάγετε σε ένα υπάρχον αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst), στις Επιλογές, καθορίστε τι θα γίνει κατά την εξαγωγή των στοιχείων που υπάρχουν ήδη στο αρχείο.
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.
 11. Η εξαγωγή ξεκινά αμέσως... εκτός κι αν δημιουργείτε ένα νέο αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst) ή πραγματοποιείτε εξαγωγή σε ένα υπάρχον αρχείο .pst με προστασία κωδικού πρόσβασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα εμφανιστεί αυτό το πλαίσιο διαλόγου:
  • Αν θέλετε να προστατέψετε το αρχείο σας .pst με κωδικό πρόσβασης: εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης στα πλαίσια Κωδικός πρόσβασης και Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης και, έπειτα, κάντε κλικ στο OK. Στο πλαίσιο διαλόγου Κωδικός πρόσβασης αρχείου δεδομένων Outlook, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο OK.
  • Αν εξαγάγετε σε ένα υπάρχον αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) με προστασία κωδικού πρόσβασης, στο πλαίσιο διαλόγου Κωδικός πρόσβασης αρχείου δεδομένων Outlook, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και, έπειτα, κάντε κλικ στο OK.
 12. Επιλέξτε OK αν δεν θέλετε να προστατέψετε το αρχείο σας με κωδικό πρόσβασης. Διαφορετικά:
 13. Τώρα που τα δεδομένα του Outlook βρίσκονται σε ένα αρχείο .pst, μπορείτε να τα μεταφέρετε. Μπορείτε να εξάγετε το αρχείο σας .PST στον νέο σας λογαριασμό email και τη νέα σας υπηρεσία email, ένα νέο πρόγραμμα email ή μια νέα έκδοση του Outlook.
(Επιστροφή στην αρχή)

Δημιουργία ενός αρχείου αντιγράφου ασφαλείας Outlook 2016 (Mac)

 1. Εκκινήστε το Outlook.
 2. Στην καρτέλα Εργαλεία, επιλέξτε Εξαγωγή. (Αν δεν βλέπετε το κουμπί Εξαγωγή, αναζητήστε την επιλογή Εξαγωγή στο μενού Αρχείο του Outlook.)
 3. Στο πλαίσιο Εξαγωγή σε αρχείο αρχειοθέτησης (.olm), τσεκάρετε τα στοιχεία που θέλετε να εξαγάγετε και κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.
 4. Στο πλαίσιο Αποθήκευση ως, κάτω από τα Αγαπημένα, επιλέξτε τον φάκελο Λήψεις και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
 5. Μόλις τα δεδομένα σας εξαχθούν, θα λάβετε μια ειδοποίηση και θα επιλέξετε Τέλος.
 6. Τώρα που τα δεδομένα του Outlook βρίσκονται σε ένα αρχείο .OLM, μπορείτε να τα μεταφέρετε. Μπορείτε να εξάγετε το αρχείο σας .OLM στον νέο σας λογαριασμό email και τη νέα σας υπηρεσία email, ένα νέο πρόγραμμα email ή μια νέα έκδοση του Outlook.
(Επιστροφή στην αρχή)

Δημιουργία ενός αρχείου αντιγράφου ασφαλείας Outlook 2011 (Mac)

Στο Outlook 2011, έχετε τις παρακάτω επιλογές εξαγωγής:

 • Εξαγωγή σε ένα αρχείο δεδομένων του Outlook για Mac
 • Εξαγωγή επαφών σε αρχείο κειμένου οριοθετημένο με στηλοθέτες
 • Εξαγωγή μεμονωμένων στοιχείων

Εξαγωγή σε ένα αρχείο δεδομένων του Outlook για Mac

Όταν εξαγάγετε σε ένα αρχείο δεδομένων του Outlook για Mac, μπορείτε να επιλέξετε να φιλτράρετε τις πληροφορίες ανά κατηγορία ή ανά τύπο στοιχείου. Κατά τη διαδικασία της εξαγωγής, μπορείτε να επιλέξετε να διατηρήσετε τα εξαγόμενα στοιχεία στο Outlook ή να τα διαγράψετε μετά την εξαγωγή τους.

Το Microsoft Exchange και οι λογαριασμοί υπηρεσιών καταλόγου δεν εξάγουν επαφές από τον κατάλογο ή στοιχεία που είναι αποθηκευμένα σε δημόσιους φακέλους.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο δεδομένων του Outlook για Mac.
 3. Διαλέξτε μια επιλογή για να φιλτράρετε ανά κατηγορία ή τύπο στοιχείου. (Για να εξαγάγετε όλα τα στοιχεία στο Outlook, κάντε κλικ στο Στοιχεία των παρακάτω τύπων και, έπειτα, επιλέξτε όλα τα πλαίσια ελέγχου.)
 4. Κάντε κλικ στο δεξιό βέλος για να συνεχίσετε και, έπειτα, ακολουθήστε τις οδηγίες.
(Επιστροφή στην αρχή)

Εξαγωγή επαφών σε αρχείο κειμένου οριοθετημένο με στηλοθέτες

Εξαγάγετε τις επαφές και τις σχετικές πληροφορίες επαφών απευθείας σε ένα αρχείο κειμένου οριοθετημένο με στηλοθέτες. Μπορείτε να ανοίξετε αυτό το αρχείο χρησιμοποιώντας άλλες εφαρμογές email, φύλλων εργασίας και βάσης δεδομένων. Δεν υποστηρίζουν όλα τα συστήματα τα πεδία επαφών. Τα πιστοποιητικά κρυπτογράφησης δεν εξάγονται.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή.
 2. Στον Βοηθό εξαγωγής, κάντε κλικ στην επιλογή Επαφές σε μια λίστα και, έπειτα, ακολουθήστε τις οδηγίες. (Τα οριοθετημένα με στηλοθέτες αρχεία αποθηκεύονται με την επέκταση .txt.)
(Επιστροφή στην αρχή)

Εξαγωγή μεμονωμένων στοιχείων

Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε μεμονωμένα στοιχεία, είτε για να τα έχετε ως αντίγραφο ασφαλείας είτε για να τα χρησιμοποιήσετε σε άλλες εφαρμογές.

 1. Στη λίστα στοιχείων, επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να εξαγάγετε. (Για να επιλέξετε πολλά στοιχεία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο COMMAND καθώς κάνετε κλικ στα στοιχεία.)
  Στοιχείο Τύπος αρχείου
  Μηνύματα email .eml
  Επαφές .vcf (vCard)
  Συμβάντα και εργασίες ημερολογίου .ics
  Σημειώσεις .html

 2. Σύρετε την επιλογή στην επιφάνεια εργασίας ή σε έναν φάκελο στο Finder.
(Επιστροφή στην αρχή)

Περισσότερες πληροφορίες


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.