Βοήθεια

Domain Βοήθεια

Διαχείριση διαχειριστών λογαριασμών ονομάτων domain

Οι διαχειριστές λογαριασμών μπορούν να διαχειρίζονται τα ονόματα domain σας από ξεχωριστούς λογαριασμούς, χωρίς να χρειάζονται απευθείας πρόσβαση στις πληροφορίες λογαριασμού ή τιμολόγησής σας.

Δείτε

για πληροφορίες για τον ρόλο του διαχειριστή λογαριασμού στον καθορισμό της πρόσβασης στα ονόματα domain σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το άρθρο έχει εφαρμογή μόνο για ονόματα domain. Για πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό διαχειριστών για λογαριασμούς φιλοξενίας, δείτε

.

Ορίστε πώς μπορείτε να παρέχετε στους διαχειριστές λογαριασμών πρόσβαση για να διαχειρίζονται ονόματα domain.

Προσθήκη διαχειριστών λογαριασμών

Για να προσθέσετε διαχειριστές λογαριασμών

Το πρώτο βήμα για να δώσετε σε έναν διαχειριστή λογαριασμού πρόσβαση στις ρυθμίσεις των ονομάτων domain σας είναι να τον προσκαλέσετε να γίνει διαχειριστής του λογαριασμού σας.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στη Διαχείριση λογαριασμού.
 2. Από την ενότητα Ο λογαριασμός μου, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στο Διαχειριστής λογαριασμού.
 4. Συμπληρώστε τα πεδία Διαχειριστής λογαριασμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Πρόσκληση.

Ο νέος σας διαχειριστής λογαριασμού θα λάβει ένα μήνυμα email με θέμα "Πρόσκληση διαχείρισης των πόρων του/της [το όνομά σας]." Αυτό το email περιέχει έναν σύνδεσμο για αποδοχή της πρόσκλησης από τον διαχειριστή λογαριασμού. Ο νέος διαχειριστής λογαριασμού πρέπει είτε να δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό είτε να πραγματοποιήσει είσοδο σε έναν υπάρχοντα λογαριασμό για να αποδεχτεί την πρόσκληση.

Παροχή πρόσβασης σε διαχειριστές λογαριασμών

Αφού ο νέος σας διαχειριστής λογαριασμού αποδεχτεί την πρόσκληση, μπορείτε να του εκχωρήσετε ονόματα domain τα οποία θα μπορεί να διαχειρίζεται. Μπορείτε να διατηρείτε τα εκχωρηθέντα ονόματα domain σε ξεχωριστούς φακέλους, ώστε να τα εκχωρείτε με ευκολία, δημιουργώντας έναν φάκελο στη Διαχείριση Domain με δικαιώματα διαχειριστή λογαριασμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχετε Premium DNS για να εκχωρήσετε στους διαχειριστές λογαριασμών σας δικαιώματα πρόσβασης και επεξεργασίας του DNS.

Για να εκχωρήσετε πρόσβαση σε διαχειριστές λογαριασμών

 1. Συνδεθείτε στο Διαχειριστή λογαριασμού.
 2. Δίπλα από την επιλογή Domain, πατήστε Εκκίνηση.
 3. Στην ενότητα Επιλογές για προχωρημένους και στην περιοχή Φάκελοι, κάντε κλικ στο Προσθήκη φακέλου. Αν δεν βλέπετε τις Επιλογές για προχωρημένους, κάντε κλικ στο βελάκι αριστερά από τα ονόματα domain.
 4. Δώστε ένα όνομα στον φάκελό σας και, στη συνέχεια κάντε κλικ στο Ορισμός διαχειριστή λογαριασμού.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε υπάρχοντες φακέλους.

 5. Από τον κατάλογο Διαχειριστής λογαριασμού, επιλέξτε τον διαχειριστή λογαριασμού που θέλετε να έχει πρόσβαση στον φάκελο και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές πρόσβασης:
  • Πρόσβαση διαχειριστή — Διαχειριστείτε όλες τις παρακάτω δυνατότητες ονομάτων domain: Επαφές, nameservers, υπολογιστές, προώθηση domain, κλείδωμα/ξεκλείδωμα, αυτόματη ανανέωση, ακύρωση και δευτερεύοντα domain
  • Προσαρμοσμένη πρόσβαση — Διαχειριστείτε μόνο όσες δυνατότητες επιλέξετε
  • Πρόσβαση μόνο για ανάγνωση — Προβολή μόνο ονομάτων domain χωρίς διαχείριση καμίας δυνατότητας
  • Καμία — Αδυναμία πρόσβασης από τον Διαχειριστή Λογαριασμού στον φάκελο
 6. Πατήστε OK.

Εκχώρηση ονομάτων domain σε διαχειριστές λογαριασμών

Αφού οι διαχειριστές λογαριασμών αποκτήσουν πρόσβαση σε φακέλους, μπορούν να διαχειρίζονται τα ονόματα domain που εκχωρείτε στους φακέλους τους.

Για να εκχωρήσετε ονόματα domain σε διαχειριστές λογαριασμών

 1. Συνδεθείτε στο Διαχειριστή λογαριασμού.
 2. Δίπλα από την επιλογή Domain, πατήστε Εκκίνηση.
 3. Περάστε τον δείκτη επάνω από τον φάκελο που περιέχει τα ονόματα domain που θέλετε να αντιστοιχίσετε στον διαχειριστή λογαριασμού σας. Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε Επεξεργασία.
 4. Επιλέξτε τον διαχειριστή λογαριασμού σας και τα δικαιώματα φακέλου.
 5. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να προσθέσετε domain σε έναν φάκελο, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε έναν φάκελο. Αφού τον δημιουργήσετε, μεταβείτε στην οθόνη Όλα τα domain της διαχείρισης domain και τοποθετήστε ένα σημάδι επιλογής δίπλα σε κάθε domain που θέλετε σε αυτό τον φάκελο. Στη συνέχεια, μεταβείτε στην Οργάνωση και επιλέξτε Προσθήκη στον φάκελο.

Εκχώρηση ρόλων σε διαχειριστές λογαριασμών

Μπορείτε να ορίσετε και, στη συνέχεια, να εκχωρήσετε προφίλ πρόσβασης στους διαχειριστές λογαριασμών σας.

 • Διαχειριστική — Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο πρόσβασης. Ο Διαχειριστής Λογαριασμού σας μπορεί να αναλάβει όλους τους ρόλους που έχετε καθορίσει.
 • Προσαρμοσμένη πρόσβαση — Προσδιορίστε τους ρόλους που θέλετε να έχει ο Διαχειριστής Λογαριασμού:
  • Επαφές — Ο Διαχειριστής Λογαριασμού σας μπορεί να τροποποιεί τις πληροφορίες επικοινωνίας για τα ονόματα domain που του εμπιστεύεστε, καθώς και πληροφορίες Nexus για τα ονόματα domain .us.
  • Nameservers — Ο Διαχειριστής Λογαριασμού σας μπορεί να τροποποιεί τις πληροφορίες nameserver για τα ονόματα domain που του εμπιστεύεστε.
  • Ονόματα υπολογιστών — Ο Διαχειριστής Λογαριασμού σας μπορεί να διαχειρίζεται τη σύνοψη ονομάτων υπολογιστών για τα ονόματα domain που του εμπιστεύεστε.
  • Προώθηση domain — Ο Διαχειριστής Λογαριασμού σας μπορεί να διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις προώθησης ονομάτων domain για τα ονόματα domain που του εμπιστεύεστε.
  • Αυτόματη ανανέωση — Ο Διαχειριστής Λογαριασμού σας μπορεί να ορίζει αν τα ονόματα domain που του εμπιστεύεστε θα ανανεώνονται αυτόματα κατά τη λήξη τους.
  • Ακύρωση — Ο Διαχειριστής Λογαριασμού σας μπορεί να ακυρώνει τα ονόματα domain που του εμπιστεύεστε.
  • Δευτερεύοντα domain — Ο Διαχειριστής Λογαριασμού σας μπορεί να διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις δευτερευόντων domain για τα ονόματα domain που του εμπιστεύεστε.
 • Μόνο για ανάγνωση — Ο Διαχειριστής Λογαριασμού σας μπορεί να προβάλλει τα ονόματα domain που του εμπιστεύεστε, χωρίς όμως να μπορεί να κάνει αλλαγές.

Κατάργηση διαχειριστών λογαριασμών

Μπορείτε να καταργήσετε την πρόσβαση του διαχειριστή του λογαριασμού σας στα ονόματα domain σας από τις Ρυθμίσεις λογαριασμού σας.

 1. Συνδεθείτε στο Διαχειριστή λογαριασμού.
 2. Από την ενότητα Ο λογαριασμός μου, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, στο Διαχειριστής λογαριασμού.
 3. Από το μενού Διαχειριστής λογαριασμού, επιλέξτε τον διαχειριστή λογαριασμού που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Ανάκληση.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.