Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
  • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
  • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Domains Βοήθεια

Download an exportable list

Download the exportable lists you've generated.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Select Exported Lists from the Settings menu.
    select exported lists
  3. Locate the exported list you want to download, then select Download under the Action heading. Your browser will download the file.

    Note: You'll need to verify your identity if you have domain protection on your domain. We'll send a verification code automatically if you've had 2-step verification (2SV) enabled in your account for more than 72 hours. Otherwise, select Send Password and we'll send a one-time password to your registrant email address.

  4. Open the downloaded file to review your domain information. You can save the file locally to your device.

More info