Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
 • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
 • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Websites + Marketing Βοήθεια

Download pictures from Photo Albums

When your site transitioned from Website Builder version 6 to Websites + Marketing, all of the pictures in your site’s photo album automatically transferred.

However, you may have had pictures in other standalone Photo Album accounts that you’d like to download and then add to your Websites + Marketing image gallery. Download photos from your standalone Photo Albums individually or as a group.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll to the Photo Album section and select it to expand it. Then select Manage next to your Photo Album.
 3. In your standalone Photo Album, select the gallery you wish to download photos from.
 4. Download photos individually or as a group.
  • Download photos individually: Select Download under each image you want to download.
  • Download photos as a group: Select Manage. Place check marks by the photos that you wish to download. From the Apply this action drop-down box, select Download Photos. Select Go to download your photos.
 5. Once you have all your images, add your images to your new Websites + Marketing site.

More info