Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
  • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
  • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Domains Βοήθεια

Edit a DNS Template

Edit the details of your DNS templates, or add new records to a template at any time. Templates let you add multiple DNS records at once, instead of adding individual records to each domain.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Select DNS > DNS Templates.
    dns templates menu option
  3. Next to the template you want to use, select the edit dns template icon Edit Template icon.
  4. Next to the record you need to edit, select the edit dns pencil icon pencil icon. Or, select ADD to add a new record to the template.
  5. Select Save after you've made your changes.

Please allow up to 48 hours for your DNS changes to take full effect globally.

Related step

More info