Βοήθεια

Domain Βοήθεια

Edit a subdomain


Now that you understand what a subdomain is, you can edit a non-forwarded subdomain that points to an IP address. You can also manually forward or mask your domain or subdomain.

Note: If your domain is registered at another company, see the Domains registered at another company section below for instructions.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

 1. Go to the DNS Management page.
 2. In the Records section, next to the A record for the subdomain you want to edit, click Click the pencil icon to edit (the pencil icon).
 3. Edit any of the following fields:
  • Name: Enter the subdomain you want to use. Type @ to map the record directly to your domain name, including the www.
  • Value: Enter the IP address you want the subdomain to point to.
  • TTL: Select how long the server should cache the information.
 4. Click Save.

Note: Updating the IP address where a subdomain resolves does not update the subdomain's forwarding.

To edit a subdomain for domains registered at another company

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the top menu, click the DNS tab, and select Manage Zones:
 7. Manage All

 8. Enter the domain name you want to use and click Search.
 9. On the DNS Management page, next to the A record for the subdomain you want to edit, click Click the pencil icon to edit (the pencil icon).
 10. Edit any of the following fields:
  • Name: Enter the subdomain you want to use. Type @ to map the record directly to your domain name, including the www.
  • Value: Enter the IP address you want the subdomain to point to.
  • TTL: Select how long the server should cache the information.
 11. Click Save.

Note: Updating the IP address where a subdomain resolves does not update the subdomain's forwarding.

More info


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.