Βοήθεια

Βοήθεια GoDaddy

Editing Get Found Menu or Price List in Text Mode

Whether you run a restaurant — and need menus — or work as a consultant — and need price lists — Get Found gives you two ways to create them: Visual Mode and Text Mode. (For more on what controls the left-hand toolbar's lists choice, see Creating Get Found Menu or Price List.)

Mode Description
Visual (Default) Uses buttons and a step-by-step process to generate new menus or prices lists and then add sections, individual items and options. Show me an example.
Text Lets users enter text directly to create different elements of a menu or price list using specifically defined symbols. Show me an example.

Because Visual Mode is the default, you'll need to manually switch to Text Mode if you want to use it.

To Work in Text Mode

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Get Found, and then click Manage.
 3. In the left-hand column, click Menus or Price Lists.
  Click Menus or Price Lists
 4. In the right-hand column, click on the menu or price list you want to edit and then click Switch To Text Mode.
  Click Switch To Text Mode
 5. Text mode displays all of your menus or price lists, each of which begins with =. Click at the end of the line just above where you want to add text and press Enter/Return.
  Click where you want to insert text or symbols
 6. Begin entering the text for your menu or price list. Use the Key to Text Mode Entries table below as a guide for entering the special text and symbols used to create sections, subsections, choices and options.
 7. To see how text mode's special text and symbols display, click Switch To Visual Mode.
  Click Switch to Visual Mode
 8. Toggle between the modes (text on left, visual on right) as you work until you get comfortable working in text mode.
  Text Mode versus Visual Mode
 9. If you need to rearrange items while in text mode, you can copy the text and paste it into a new spot within the menu or price list.
 10. Once you're done, click Save Changes at the top of the page.

Key to Text Mode Entries

To Create Enter Where It Displays
Menu or Price List = Header Name At the top of a new menu/price list
Section == Section Name At the top of a new section
Subsection === Subsection Name At the top of a new subsection
Text % Text Anywhere within a menu/price list

NOTE: If you enter text without the proceeding %, it gets treated as an Item/Service Name.
Item/Service Item/Service Name
Description
Price
Anywhere within a menu/price list
Choice of options (only one choice possible) choose: Choice Name
   Choice 1
   Choice 2
   Choice 3
Right under a section, subsection or menu/price list item
Options you can add to an item (multiple selections available) add: Option Name
   Option 1: +Price
   Option 2: +Price
   Option 3: +Price
Right under a section, subsection or menu/price list item

To see how this actually works, we have some examples for you.

Text Mode Examples

For example, if as a restaurant you enter the following text:

= Lunch

% Lunch is served in the main dining from from 11am to 3pm. Please ask your server for daily specials.

== Entrées

=== Small Plates

Southwestern Salad
Fresh romain lettuce, black beans, corn, salsa fresca, tossed in a spicy ranch dressing
9.95
add: Extra
   Grilled Chicken Breast: +3
   Grilled Salmon Fillet: +5
   Beef Tenderloin Tips: +5
   Four Jumbo Shrimp: +6


Spiced Salmon Sandwich
Grilled spiced salmon with onions, tomato, lettuce, lemon aioli on a ciabatta roll
10.25
choose: Side
   Sweet Potato Fries
   Cajun Spiced Fries
   Coleslaw

It would create a menu that looks like this:

Get Found Demo Menu

Or if, as a service business, you enter the following text:

= Studio Photo Session

== Portrait Shoots

Single portrait
Basic poses: sitting, standing, head shot (basic props only, no makeup services or location options) $100/hr

Family portrait
$150/hr

Portrait makeup services
Makeup artist available for pre-shoot or also during shooting session $50/hr

It would create a price list that looks like this:


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.