Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
 • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
 • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

GoDaddy Studio Βοήθεια

Subscribe to GoDaddy Studio PRO

GoDaddy Studio PRO gives you full access to our library of hand-curated graphics, fonts, and more. You also get unlimited access to all our tools, including background removals.

Manage your brand assets, upload custom logos and fonts (mobile only), and create branded designs to manage your business on the go. 

To subscribe, follow the steps for your platform:

 1. Sign in to your GoDaddy Studio app.
 2. At the bottom of the screen, select Projects.
 3. In the top right of the screen, select the Settings cog.
 4. Select Get GoDaddy Studio PRO.

  Note: if you don’t see this option, you may already be a PRO subscriber. Scroll down until you see Manage subscription, then select that to check your subscription status.

 5. Select your plan. There are 2 options: monthly, with no free trial included, or yearly, with a 7-day free trial included if you’ve never subscribed to PRO before.
 6. Subscribe to GoDaddy Studio PRO on iOS

 7. Confirm your purchase with touch ID or your app store password.

You're in!

More info