Βοήθεια

Βοήθεια GoDaddy

Εγκατάσταση πρόσβασης από την επιφάνεια εργασίας για τον αποκλειστικό σας server Linux CentOS ή Fedora

Ορισμένες από τις πληροφορίες σε αυτό το άρθρο είναι υλικό για προχωρημένους, το οποίο διατίθεται για διευκόλυνσή σας. Να έχετε υπόψη σας ότι έχετε την πλήρη ευθύνη για τη σωστή τήρηση των παρακάτω διαδικασιών. Η εξυπηρέτηση πελατών δεν μπορεί να παρέχει βοήθεια για τα συγκεκριμένα θέματα.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση από την επιφάνεια εργασίας στο περιβάλλον του αποκλειστικού σας server Linux χρησιμοποιώντας Virtual Network Computing (VNC) και μια ασφαλή σύνδεση μεταξύ server και επιφάνειας εργασίας.

Βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώσατε όλα τα παρακάτω βήματα για να εξασφαλίσετε μια ασφαλή σύνδεση. Το VNC δεν χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση και δεν είναι ασφαλές σε ένα ανοικτό δίκτυο, οπότε όλα τα παρακάτω βήματα είναι απαραίτητα για να εγκατασταθεί και να είναι ασφαλής η σύνδεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οδηγίες αυτές είναι για Linux servers που χρησιμοποιούν CentOS 6 ή Fedora μόνο.

Βήμα 1 — Εγκατάσταση των GNOME και VNC

Αυτό το βήμα περιλαμβάνει δύο εγκαταστάσεις: πρώτον, την ομάδα περιβάλλοντος επιφάνειας εργασίας GNOME και, δεύτερον, το πακέτο VNC Server. Και οι δύο εγκαταστάσεις γίνονται με χρήση του yum, το οποίο είναι διαθέσιμο στον αποκλειστικό server Linux.

Για να εγκαταστήσετε τα GNOME και VNC

 1. Συνδεθείτε στον αποκλειστικό server Linux ως χρήστης root μέσω SSH (Secure Shell Protocol).
 2. Πληκτρολογήστε τα παρακάτω και, στη συνέχεια, πατήστε Enter. Η διαδικασία θα χρειαστεί μερικά λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί:
  yum -y groupinstall Desktop
 3. Πληκτρολογήστε τα παρακάτω και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.
  yum -y install tigervnc-server

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Χρησιμοποιώντας το yum αυτά τα βήματα εγκατάστασης γίνονται γρήγορα και καθαρά.

Το περιβάλλον της επιφάνειας εργασίας σας είναι τώρα εγκατεστημένο όπως και το VNC, το οποίο χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση σε αυτό.

Δυστυχώς, το GNOME εγκαθιστά μια υπηρεσία που ονομάζεται NetworkManager. Αυτή η υπηρεσία πρέπει να αφαιρεθεί επειδή αντικαθιστά τις τοπικές ρυθμίσεις του nameserver μας, γεγονός που θα σας προκαλέσει προβλήματα DNS για τους τομείς που φιλοξενούνται στον server σας. Για να αφαιρέσετε την υπηρεσία NetworkManager, δώστε την εξής εντολή:

yum -y remove NetworkManager

Μετά την αφαίρεση της υπηρεσίας NetworkManager, μπορεί να θέλετε να ελέγξετε αν οι λειτουργίες επίλυσης DNS είναι ακόμη έγκυρες εξετάζοντας το αρχείο /etc/resolv.conf. Θα πρέπει να έχει δύο καταχωρήσεις με δομή παρόμοια με την εξής:

nameserver [διεύθυνση ip]
nameserver [διεύθυνση ip]

Αν διαπιστώσετε ότι αυτό το αρχείο έχει αντικατασταθεί από την υπηρεσία NetworkManager, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω chat για να μπορέσουμε να σας δώσουμε τις σωστές λειτουργίες επίλυσης DNS.

Βήμα 2 — Διαμόρφωση του VNC για απομακρυσμένη πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας

Ακολουθούν τα βήματα διαμόρφωσης που απαιτούνται για πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας σας μέσω VNC.

Για να διαμορφώσετε έναν χρήστη VNC

 1. Συνδεθείτε στον αποκλειστικό server Linux (μέσω SSH) ως ο χρήστης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο VNC.
 2. Πληκτρολογήστε τα παρακάτω και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.
  cd ~/
 3. Πληκτρολογήστε τα παρακάτω και, στη συνέχεια, πατήστε Enter. Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε και να επιβεβαιώσετε τον κωδικό πρόσβασης στο VNC για αυτό τον χρήστη:
  vncpasswd

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αποκτήσετε πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας μέσω VNC, χρησιμοποιήστε τον κωδικό πρόσβασής σας στο VNC για να δημιουργήσετε τη σύνδεση VNC και, στη συνέχεια, τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιβάλλον της επιφάνειας εργασίας.

Για να επεξεργαστείτε το αρχείο διαμόρφωσης VNC

Η διαδικασία αυτή διαμορφώνει το VNC για περαιτέρω ασφαλείς συνδέσεις στην επιφάνεια εργασίας, για τη ρύθμιση του βασικού μεγέθους απόδοσης της επιφάνειας εργασίας, καθώς και για τον προσδιορισμό της θύρας που θα χρησιμοποιείται για συνδέσεις απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

 1. Συνδεθείτε στον αποκλειστικό server Linux ως χρήστης root μέσω SSH.
 2. Χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας απλού κειμένου, ανοίξτε το /etc/sysconfig/vncservers.
 3. Προσθέστε τις παρακάτω δύο καταχωρήσεις στο αρχείο και αποθηκεύστε το. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αντικαταστήστε το "yourvncuser" με το όνομα χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας:
  VNCSERVERS="1:yourvncuser" VNCSERVERARGS[1]="-geometry 1024x768 -localhost"

  Οι ρυθμίσεις αυτές διαμορφώνουν τα εξής:

  • 1 — Δηλώνει τη θύρα που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση VNC. Εισάγεται μόνο το τελευταίο ψηφίο επειδή τα τρία πρώτα εξυπακούονται. Για παράδειγμα, το 1 ορίζει τη θύρα 5901. Το 9 δηλώνει χρήση της θύρας 5909.
  • 1024x768 — Καθορίζει το μέγεθος που αποδίδεται στην επιφάνεια εργασίας σας από το VNC. Μπορείτε να το αλλάξετε, αν θέλετε.
  • -localhost — Η επιλογή αυτή περιορίζει το VNC ώστε να επιτρέπει μόνο τοπικές συνδέσεις. Η ρύθμιση αυτή καθιστά τη σύνδεση VNC πιο ασφαλή όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια σήραγγα SSH. Η ρύθμιση της σήραγγας SSH αναφέρεται στην επόμενη ενότητα.
 4. Πληκτρολογήστε τα παρακάτω και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.
  /sbin/service vncserver start
 5. Πληκτρολογήστε τα παρακάτω και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.
  /sbin/service vncserver stop

Για να ξεκινήσετε τον VNC Server και να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί

 1. Συνδεθείτε στον αποκλειστικό server Linux ως χρήστης root μέσω SSH.
 2. Πληκτρολογήστε τα παρακάτω και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.
  /sbin/service vncserver start
 3. Πληκτρολογήστε τα παρακάτω και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.
  /sbin/chkconfig vncserver on

  ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Χρησιμοποιήστε την τελευταία εντολή οποιαδήποτε στιγμή για να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία έχει ξεκινήσει. Μετά από μια επανεκκίνηση, για παράδειγμα.

Η διαμόρφωση του VNC ολοκληρώθηκε. Το επόμενο βήμα είναι η εγκατάσταση της ασφαλούς σήραγγας SSH για πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας Linux.

Βήμα 3 — Διαμόρφωση ασφαλούς σύνδεσης στην επιφάνεια εργασίας Linux

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας σας με ασφάλεια, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια σήραγγα SSH στον server σας. Η πιο εύκολη μέθοδος είναι να χρησιμοποιήσετε το PuTTY και να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση ώστε να τη χρησιμοποιείτε κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στον server.

Για να διαμορφώσετε μια ασφαλή σύνδεση για πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας Linux

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οδηγίες αυτές υποθέτουν ότι έχετε μια αποθηκευμένη περίοδο λειτουργίας PuTTY για να συνδέεστε στον αποκλειστικό server Linux. Αν αυτό δεν ισχύει, συμβουλευθείτε τη βοήθεια του PuTTY για να δημιουργήσετε μια περίοδο λειτουργίας.

 1. Ανοίξτε το PuTTY, επιλέξτε την αποθηκευμένη περίοδο λειτουργίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Φόρτωση.
 2. Στην ενότητα Κατηγορία, από τη Σύνδεση κάντε κλικ στο SSH και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Σήραγγες.

 3. Πληκτρολογήστε και εισαγάγετε τα παρακάτω και, στη συνέχεια, κάνε κλικ στο Προσθήκη:
  • Θύρα προέλευσης — Πληκτρολογήστε 580, καθώς και τη θύρα που ορίσατε στο αρχείο διαμόρφωσης VNC. Επειδή χρησιμοποιήσαμε τη θύρα 1 σε εκείνο το παράδειγμα, εδώ θα εισαγάγουμε 5801.
  • Προορισμός — Πληκτρολογήστε 580, καθώς και τη θύρα που ορίσατε στο αρχείο διαμόρφωσης VNC. Επειδή χρησιμοποιήσαμε τη θύρα 1 σε εκείνο το παράδειγμα, εδώ θα εισαγάγουμε 5801.
 4. Πληκτρολογήστε και εισαγάγετε τα παρακάτω και, στη συνέχεια, κάνε κλικ στο Προσθήκη:
  • Θύρα προέλευσης — Πληκτρολογήστε 590, καθώς και τη θύρα που ορίσατε στο αρχείο διαμόρφωσης VNC. Επειδή χρησιμοποιήσαμε τη θύρα 1 σε εκείνο το παράδειγμα, εδώ θα εισαγάγουμε 5901.
  • Προορισμός — Πληκτρολογήστε 590, καθώς και τη θύρα που ορίσατε στο αρχείο διαμόρφωσης VNC. Επειδή χρησιμοποιήσαμε τη θύρα 1 σε εκείνο το παράδειγμα, εδώ θα εισαγάγουμε 5901.
 5. Στην ενότητα Κατηγορία, μεταβείτε στην Περίοδο λειτουργίας.
 6. Στο πεδίο Αποθηκευμένες περίοδοι λειτουργίας, πληκτρολογήστε Σήραγγα VNC και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

Βήμα 4 — Πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας Linux

Κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στην απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Linux, ανοίγετε τη σήραγγα SSH που διαμορφώσατε στο Βήμα 3 και, στη συνέχεια, ανοίγετε έναν Internet browser με ενεργοποιημένες τις εφαρμογές Java για να συνδεθείτε στο VNC.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας Linux

Θα αποκτήσετε πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας με ένα πρόγραμμα-πελάτη VNC Αν δεν ξέρετε ποιο πρόγραμμα να χρησιμοποιήσετε, σας προτείνουμε:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οδηγίες αυτές υποθέτουν ότι έχετε μια αποθηκευμένη περίοδο λειτουργίας PuTTY για να συνδέεστε στον αποκλειστικό server Linux. Αν αυτό δεν ισχύει, συμβουλευθείτε τη βοήθεια του PuTTY για να δημιουργήσετε μια περίοδο λειτουργίας.

 1. Ανοίξτε το PuTTY, επιλέξτε την αποθηκευμένη περίοδο λειτουργίας, κάντε κλικ στο Φόρτωση και, στη συνέχεια, συνδεθείτε στον server σας. Θα ανοίξει η σήραγγα SSH που διαμορφώσατε στο Βήμα 3.
 2. Ανοίξτε το πρόγραμμα-πελάτη VNC που προτιμάτε, πληκτρολογήστε http://localhost:590[n] (όπου [n] είναι η θύρα που ορίσατε στο αρχείο διαμόρφωσης VNC και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

Θα ανοίξει μια ασφαλής σύνδεση από τον Linux server σας στην επιφάνεια εργασίας σας και θα πρέπει να δείτε μια οθόνη παρόμοια με αυτήν που απεικονίζεται παρακάτω.

(Προαιρετικό) Βήμα 5 — Κατάργηση των GNOME και VNC

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, μπορεί να θέλετε να καταργήσετε την ομάδα περιβάλλοντος επιφάνειας εργασίας GNOME και το πακέτο VNC Server. Και τα δύο καταργούνται με χρήση του yum, το οποίο είναι διαθέσιμο στον αποκλειστικό server Linux.

Για να καταργήσετε τα GNOME και VNC

 1. Συνδεθείτε στον αποκλειστικό server Linux ως χρήστης root μέσω SSH (Secure Shell Protocol).
 2. Πληκτρολογήστε τα παρακάτω και, στη συνέχεια, πατήστε Enter. Η διαδικασία θα χρειαστεί μερικά λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί:
  yum groupremove "GNOME Desktop Environment"
 3. Πληκτρολογήστε τα παρακάτω και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.
  yum remove tigervnc-server

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.