Είσοδος στο WordPress

Για να χρησιμοποιήσετε το WordPress, πρέπει να πραγματοποιήσετε είσοδο στον Πίνακα εργασιών του WordPress. Ανεξάρτητα από τον τρόπο και τον τόπο εγκατάστασης του WordPress, χρησιμοποιείτε πάνα το ίδιο URL για να πραγματοποιήσετε είσοδο:

http://[το όνομα του WordPress domain σας]/wp-admin

Καταχωρήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που δημιουργήσατε και κάντε κλικ στη Σύνδεση. Έτσι θα ανοίξει ο Πίνακας εργασιών του WordPress.

Επόμενο βήμα

Αν δεν θυμάστε τα στοιχεία εισόδου σας, μπορείτε να κάνετε επαναφορά του κωδικού πρόσβασής σας.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πώς θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε περαιτέρω;