Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
  • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
  • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

GoDaddy Βοήθεια

Εκδόσεις λογισμικού που έχουν εγκατασταθεί σε λογαριασμούς Φιλοξενίας Linux, Φιλοξενίας Windows και WordPress με διαχείριση

Το λογισμικό που εγκαθιστούμε στον λογαριασμό φιλοξενίας σας εξαρτάται από τον τύπο φιλοξενίας που διαθέτετε.

Φιλοξενία Linux

Στοιχείο Έκδοση
Apache 2.4.46
cURL 7.19.7
MySQL 5.6.49
5.7.38
PHP 5.6
7.3
7.4 (προεπιλογή)
8.0
8.1
PEAR 1.10.5
Perl 5.10.1
phpMyAdmin 4.9.4
Python μέσω του Επιλογέα Python
2.7.18
3.3.7
3.4.9
3.5.9
3.6.11
3.7.10
Zend 3.3.26
Πίνακας ελέγχου cPanel 86.0.30

Φιλοξενία Windows με Plesk

Στοιχείο Έκδοση
Λειτουργικό σύστημα Windows Server 2019
ASP 3.0 (VBScript έκδοση 5.8)
ASP.NET 3.5.30729.4926
4.8.03761
cURL 7.59.0 (PHP 5.6)
7.70.0 (PHP 7.3 & 7.4)
IIS 10.x
MSSQL Ευρώπη και Ασία: MSSQL 2019
Βόρεια Αμερική: MSSQL 2019
Starter Plesk μόνο: Δεν υποστηρίζεται MSSQL
MySQL 5,7
.NET Core 2.1.x
3.1.x
5.0.x
PHP 5.6
7.3
7.4
8.0
phpMyAdmin 5.0.3
IIS URL Rewrite Module 7.1.1980
Πίνακας ελέγχου Plesk Obsidian (18.x)

WordPress με διαχείριση

Στοιχείο Έκδοση
WordPress Η πιο πρόσφατη έκδοση αφού έχουν εκτελεστεί με επιτυχία όλες οι δοκιμές (ορατή στο wordpress.org).
Apache 2.4
cURL 7.79.1
MySQL 5.7.26
PHP 7.4 (συνιστάται)
8.0
8.1
phpMyAdmin 5.1.0

Περισσότερες πληροφορίες